W obronie Supraśla

dla Teatru "Wierszalin"

List ten piszemy zatroskani wieściami o możliwym eksodusie Teatru "Wierszalin" z Supraśla. Zabieramy głos w imieniu instytucji i środowisk kultury naszego regionu nie dlatego abyśmy obawiali się braku zainteresowania lub dobrej woli ze strony urzędu marszałkowskiego. Wręcz przeciwnie, przekonani jesteśmy, że ten jeden z najważniejszych polskich teatrów współczesnych może na taką pomoc liczyć, włącznie z zapewnieniem teatrowi siedziby i warunków do pracy w Białymstoku. I ta właśnie perspektywa budzi nasz niepokój.

Obawiamy się, że Supraśl utraci „Wierszalin”, że kultura polska utraci Supraśl i że teatr utraci swój dom, z którym związana jest jego nazwa i poszukiwania artystyczne.

Teatr „Wierszalin” to, obok Stowarzyszenia Teatralnego „Gardzienice”, najważniejszy w naszym kraju przykład stworzenia ambitnego, o międzynarodowej sławie ośrodka teatralnego w małym miasteczku, z dala od centrum. W ten sposób wpisuje się on w nurt decentralizacji kultury jako jednej z najistotniejszych idei dla budowania nowej Polski po 1989 roku. Twórcy teatru przybyli do Supraśla w przekonaniu, że dla demokracji równie ważne jak metropolie są prowincje i małe ojczyzny, i że tam również można znaleźć żywe inspiracje dla sztuki. Dzisiaj Supraśl to jedno z centrów na kulturalnej mapie Polski. Nie możemy tego stracić! W tej sprawie jest coś więcej niż tylko przenosiny teatru z jednej miejscowości do drugiej. Wyjazd „Wierszalina” z Supraśla byłaby to nasza wspólna przegrana, tych wszystkich, którzy zaangażowani są w rozwój naszego kraju poprzez kulturę, po którą jeździ się nie tylko do wielkiego miasta, ale także, a może przede wszystkim, po którą się z tego miasta wyjeżdża.

Dlatego apelujemy do samorządów wojewódzkiego i miasta Supraśla, do ludzi kultury i tych, którym jej los nie jest obojętny – nie dajmy Supraślowi utracić Teatru „Wierszalin”!

Krzysztof Czyżewski (Ośrodek „Pogranicze”)
Piotr Dąbrowski (Teatr Dramatyczny)
Andrzej Lechowski (Muzeum Podlaskie)
Jan Leończuk (Książnica Podlaska)
Dorota Łapiak (Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu)
Roberto Skolmowski (Opera i Filharmonia Podlaska)

(-)
Materiał nadesłany
29 lutego 2012

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia