W poszukiwaniu dźwięku i głosu

Warsztaty emisji głosu - Ewa Grochowska - Teatr Kana w Szczecinie

W kwietniu gościem OKNA będzie Ewa Grochowska. Od 12 do 15 kwietnia poprowadzi w Kanie warsztaty śpiewu z elementami emisji i higieny głosu.

W ramach tegorocznej edycji projektu OKNO, która poświęcona jest zagadnieniu "harmonii w teatrze", postanowiliśmy zaprosić artystów skupiających swoje poszukiwania na temacie dźwięku i głosu, będącego z jednej strony narzędziem wydobywania muzyczności działania teatralnego, z drugiej zaś metodą "otwierania" aktora, badania i uświadamiania mu skali jego możliwości, drogą rozwoju.

Oprócz dużych kompleksowych spotkań z wybranymi zespołami realizowane są także sesje warsztatowe skierowane do dwóch grup: średniozaawansowanej (osoby mające już doświadczenie w posługiwaniu się głosem, śpiewie, emisji, rytmice, pragnące podnieść swoje kompetencje, zdobyć nowe narzędzia, poszerzyć znajomość tradycyjnych pieśni) oraz początkującej (osoby bez doświadczenia, które chcą spróbować odkryć swoje możliwości, przekroczyć uwarunkowania, usłyszeć swój własny głos). Chętnych zapraszamy do uczestnictwa w całym rocznym cyklu sesji warsztatowych, które będą dotykały uzupełniających się zagadnień.

Warsztaty śpiewu z elementami emisji i higieny głosu z Ewą Grochowską

W programie znajdzie się praca nad emisją głosu, ekspresją głosowo - muzyczną, koordynacją fizyczno - oddechową, tembralnością i całą grupą zjawisk, związanych z formowaniem i artukulacją dźwięku, intonacją, energetyką, współbrzmieniem w grupie śpiewaczej. Dużo uwagi poświęcimy kształtowaniu prawidłowych i pożytecznych nawyków emisyjnych, ważnych nie tylko w śpiewie, ale także w codziennym posługiwaniu się aparatem mowy. Głównym celem zajęć jest przede wszystkim "rozśpiewanie" uczestników, zachęta do poznania i zgłębiania walorów swojego głosu, rozwój muzykalności i ekspresji wokalnej oraz przygotowanie do wejścia w specyfikę śpiewu tradycyjnego. W trakcie zajęć będziemy zwracać szczególną uwagę na wybrane idiomy muzyczne południowego i północno - zachodniego Mazowsza, północnej Małopolski oraz Lubelszczyzny.

Oczekiwania wobec uczestników: umiejetność uczenia się "ze słuchu" (bez zapisu nutowego), gotowość na aktywny udział w ćwiczeniach emisyjnych i fizycznych oraz samodzielną pracę poza planowymi godzinami zajęć. Mile widziany jest też dobry humor, odrobina dystansu do siebie samego i przyjazne nastawienie wobec innych uczestników zajęć.

Terminy spotkań:

Grupa początkująca: - 12.04.2015 od godz. 15.00 (ok. 6 h z godzinną przerwą)

- 13.04.2015 od godz. 16.00 (ok. 6 h z godzinną przerwą)

Grupa średniozaawansowana: 14.04.2015 od godz. 16.00 (ok. 6 h z godzinną przerwą)

15.04.2015 od godz. 15.00 (ok. 5 h z godzinna przerwą)

Ewa Grochowska

Muzyk, nauczyciel śpiewu tradycyjnego, badacz tradycji muzycznych wsi polskiej i stylów wokalnych w muzyce tradycyjnej Europy Środkowo - Wschodniej. W latach 2001- 2013 - uczennica wybitnego skrzypka ludowego Jana Gacy z Przystałowic Małych.

Główny obszar jej muzycznych zainteresowań to śpiew tradycyjny i muzyka instrumentalna centralnej i południowo - wschodniej Polski. Prowadzi badania poświęcone gatunkom i stylom śpiewu tradycyjnego (nagrania terenowe, kwerendy archiwalne i źródłowe, wyjazdy studyjne, działalność warsztatowa i koncertowa). Jest autorką i realizatorką przedsięwzięć, poświęconych edukacji w zakresie tradycyjnej kultury muzycznej, współpracuje także z wieloma środowiskami w Polsce, których działania koncentrują się wokół muzyki tradycyjnej i kultury ludowej.

Obecnie związana jest m.in. z Forum Muzyki Tradycyjnej, Kapelą Braci Dziobaków z Woli Destymflandzkiej, zespołem wokalnym Warszawa Wschodnia, zespołem "Tęgie Chłopy" (muzyka Kielecczyzny). Prowadzi także własny Zespół Śpiewaczy, specjalizujący się w śpiewie obrzędowym.

Opracowała autorską metodę pracy nad śpiewem tradycyjnym. Umiejętności w tym zakresie doskonali od 1999 r. Rozpoczynała pracę pod kierunkiem wybitnych specjalistów (folklorystów i etnomuzykologów - praktyków) z Polski i Europy Środkowo - Wschodniej. Najcenniejsze jednak są dla niej doświadczenia zdobywane podczas nauki u najlepszych "nauczycieli" tego stylu, czyli wiejskich śpiewaczek w Polsce (Mazowsze, Lubelszczyzna) i na Ukrainie (Polesie Równieńskie).

W swojej pracy i praktyce wykonawczej poszukuje także odpowiedzi na pytanie, dlaczego śpiewanie jest tak ważnym, intensywnym i głębokim doświadczeniem indywidualnym i wspólnotowym.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2014).

Koszt warsztatów: 50 zł

Liczba miejsc ograniczona, zapisy: paula@kana.art.pl

(-)
Materiał Teatru
10 kwietnia 2015

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...