W ramach projektu - dwie premiery

„Including Minority – Włączyć mniejszość" - Teatr Polski we Wrocławiu i Company B. Valiente w Oslo

W środę, 26 stycznia 2022 r. w Teatrze Polskim odbyła się konferencja prasowa otwierająca projekt „Including Minority – włączyć mniejszość", który mamy zaszczyt realizować w partnerstwie z norweskim niezależnym teatrem Company B. Valiente w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Projekt realizowany będzie przez dwa lata i zakończy się z ostatnim dniem grudnia 2023 r. Wszystkie wydarzenia artystyczne będą miały miejsce w roku 2023. W ramach projektu zostaną przygotowane dwie premiery – jedna we Wrocławiu w Teatrze Polskim, druga w Oslo i wezmą w nich udział osoby z mniejszości narodowych; w Polsce z mniejszości ukraińskiej, a w Norwegii z mniejszości polskiej.

Niezwykle cieszy mnie możliwość rozwoju i współpracy zagranicznej przed jaką stanął Teatr Polski jako Beneficjent Funduszy norweskich i EOG. Jest to pierwszy tak duży projekt realizowany w historii TPL zarówno pod kątem ilości wydarzeń, jak i wsparcia finansowego jakiego nam przyznano. Mam nadzieję, że projekt ten przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego teatru Company B. Valiente i Teatru Polskiego we Wrocławiu. Wierzę, że projekt ma dużą moc łączenia i integracji, dzięki czemu skupi wokół siebie liczne organizacje pozarządowe, ekspertów, artystów, badaczy społecznych, a przede wszystkim osoby z mniejszości ukraińskiej i polskie – powiedział podczas konferencji Jacek Gawroński, dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Z artystycznego punktu widzenia projekt „Włączyć mniejszość" jest dla Teatru Polskiego niezwykle ważny - otwiera nas na współpracę międzynarodową, która ma realny wpływ społeczny i niesie z sobą wysokie artystyczne wartości. Angażuje naszych aktorów i polskich artystów, dając im możliwość pracy z zagranicznym reżyserem i nabycia nowych doświadczeń – powiedział Jan Szurmiej, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu.

W ramach projektu wyprodukowane zostaną dwie pełnowartościowe premiery oparte na dramacie Pirandella „Tak jest jak się Państwu zdaje". Pierwsza we Wrocławiu, której reżyserem i dramatopisarzem jest Gianluca Iumiento, a druga w Oslo, której reżyserem i dramatopisarzem jest Marcelino Martin Valiente. W obu przypadkach reżyserzy to rozpoznawalni i cenieni na arenie międzynarodowej artyści z dużym doświadczeniem i wywodzący się z dwóch zupełnie różnych nurtów teatralnych, co czyni ten projekt tym bardziej ekscytującym. Każdy z nich stworzy scenariusz do spektaklu, w oparciu o przeprowadzone ankiety jakościowe z mniejszością ukraińską w Polsce i mniejszością polską w Norwegii. Zadaniem projektu jest integracja mniejszości z większością. Ponadto projekt wypełnią działania okołoteatralne takie jak czytania performatywne dramatów ukraińskich, seminaria i panele dyskusyjne zorganizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Różności Kulturalnej w 2023r. na Scenie na Świebodzkim. Planujemy również wydać album podsumowujący projekt i wszystkie wydarzenia artystyczne oraz wyprodukować film dokumentalny na temat pracy nad projektem.

Koszt całkowity projektu wynosi: 1 808 284,26 zł.

Wysokość dofinansowania przyznanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to: 1 537 041,61 zł.

Wkład własny Teatru Polskiego jest równy: 271 242,65 zł.

Julia Wach
Materiał Teatru
28 stycznia 2022
Portrety
Jan Szurmiej

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia

Faust
Tobias Kratzer
Nowy "Faust" z Opery Paryskiej 29 lis...