W ramach projektu „Kultura bez barier"

„Teatr - widzę, słyszę, rozumiem" w ramach projektu „Kultura bez barier" w Lubuskim Teatrze

Lubuski Teatr bierze udział w projekcie „Kultura bez barier" realizując przedsięwzięcie grantowe „Teatr – widzę, słyszę, rozumiem". Jego celem jest umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości korzystania z wydarzeń przygotowanych przez Lubuski Teatr.

Wśród planowanych działań są:
- spektakle i czytania performatywne z tłumaczem migowym i audiodeskrypcją,
- warsztaty wprowadzające do spektakli - touch tour (z AD i PJM),
- zakup słuchawek wyciszających,
- przedprzewodniki filmowe po teatrze,
- tyflografiki z planem budynku,
- pętle indukcyjne w kasie i portierni (na widowniach już są).

W ramach projektu odbyły się też szkolenia dla pracowników LT z dostępności instytucji dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz z tworzenia audiodeskrypcji do spektakli.

Za nami już pierwsze realizacje projektowe:
- Czytanie performatywne – „Poezja" Dariusza Wojciechowskiego (08.11.22r.)
- Czytanie performatywne w wykonaniu Wojciecha Romańczyka, aktora Lubuskiego Teatru, zaskoczyło (pozytywnie) wszystkich. Poezja stała się czymś więcej niż słowem zapisanym na papierze: żywą emocją, wzruszeniem, doświadczeniem. Utwory Dariusza Wojciechowskiego, który kilka lat temu stracił wzrok, opowiadają zarówno o doświadczeniach życiowych jego, jak i każdego z nas - są uniwersalne. Wszak wszyscy mierzymy się ze stratą, zwątpieniem, szukamy sensu i uczymy się akceptować rzeczywistość, zwłaszcza jeśli jest dla nas niekorzystna. Wiersze na język migowy tłumaczyła Cecylia Danielak – zadanie to nie było łatwe, ale dzięki jej zaangażowaniu utwory stały się dostępne dla wszystkich widzów. Wydarzenie stało się wzruszającym spektaklem, po którym widzowie chętnie zadawali pytania i dzielili się swoimi przemyśleniami.
- Warsztaty „touch tour" i spektakl „Samolub" z audiodeskrypcją i tłumaczeniem PJM.

Podczas warsztatów poprzedzających spektakl dzieci mogą poznać przestrzeń sceny, zorientować się w scenografii, zanim zasiądą na jego widowni i dadzą się porwać magii przedstawienia. Wejście na scenę umożliwiło im dotknięcie scenografii oraz lalki – olbrzyma. Dzięki temu ich wyobraźnia mogła zapracować, a ewentualne strachy zostały rozwiane. Widać było jak później doskonale bawili się podczas przedstawienia! Pierwszą audiodeskrypcję przygotowała Alicja Stasiewicz, aktorka Lubuskiego Teatru. W trakcie pracy mówiła, że najtrudniejszym zadaniem jest rozwikłanie co należy dopowiedzieć, a co pozostawić wyobraźni..

Do końca roku planujemy jeszcze kilkanaście wydarzeń dla dzieci i dorosłych. Koniec projektu nie będzie oznaczał końca naszych działań – dostępność kultury jest ważnym aspektem, dlatego liczymy, że doświadczenie nabyte teraz pozwoli nam w przyszłości działać jeszcze sprawniej i skuteczniej dla dobra wszystkich naszych odbiorców.

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Aleksandra Niewiadowska-Pakuła
Lubuski Teatr w Zielonej Górze
16 listopada 2022

Książka tygodnia

Twórcza zdrada w teatrze. Z problemów inscenizacji prozy literackiej
Wydawnictwo Naukowe UKSW
Katarzyna Gołos-Dąbrowska

Trailer tygodnia