W Rzeszowie muzyka polska

1. Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

W Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie rozpoczyna się wielkie święto muzyki polskiej. Odniesieniem jest Stanisław Moniuszko. Uważanny nie bez racji za twórcę polskiej sceny operowej i kanonu muzyki polskiej.

W Rzeszowie spotyka się siedemnastu pianistów i dwadzieścia trzy zespoły kameralne polskie i innych krajów. Zaprezentują utwory z dziewiętnastego i dwudziestego wieku pięćdziesięciu polskich kompozytorów. Uczestnicząc w sześciodniowych konkursowych zmaganiach, które podsumuje koncert laureatów z udziałem filharmoników z Rzeszowa pod Jerzym Salwarowskim i Tomaszem Chmielem. Koncert zostanie powtórzony w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Na laureatów konkursu czekają nagrody odrębnie w kategoriach pianistycznej i zespołów kameralnych: pierwsza – 20 000 euro, druga – 10 000 euro, trzecia – 5 000 euro i trzy wyróżnienia po 1 500 euro.

Pianistów oceniają Jarosław Drzewiecki, Matti Asikainen, Philippe Giusiano, Andrzej Jasiński, Kevin Kenner, Wera Nosina i Koji Shimoda. Kameralistów Andrzej Tatarski, Gary Guthman, Józef Kolinek, Krzysztof Meyerirena, Irena Poniatowska i Lew Zakopets.

Konkurs organizuje Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie współpracując z Filharmonią Podkarpacką w Rzeszowie. Współfinansują Ministerstwo Kultury i Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Chodzi o utrwalanie odbiorcom znaczenia polskiej muzyki. Twórczości Moniuszki, ale również innych polskich kompozytorów. Też o promocję tej części dorobku muzyki polskiej dziewiętnastego i dwudziestego wieku, która została zapomniana lub jest mniej obecna w salach koncertowych.
Konkurs ma przyczynić się do spopularyzowania dzieł muzycznych często na nowo odkrywanych. W miarę możności sprawić żeby niesłusznie zaniedbana spuścizna muzyczna doczekała się należytych opracowań i nowych edycji.

Nie mniej ważnym zadaniem jest promowanie muzyków, którzy włączają do swoich repertuarów mniej znane utwory polskich kompozytorów.

 

Andrzej Piątek
Dziennik Teatralny Rzeszów
21 września 2019

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...