Warsztaty dla aktorów i reżyserów w Instytucie Grotowskiego

12. sesja otwarta warsztatowa "Regula contra Regulam"

Trwa nabór na majowe warsztaty, które poprowadzą Raúl Iaiza i Dawid Żakowski. Termin zgłoszeń upływa 5 kwietnia.

Warsztaty w ramach projektu "Regula contra Regulam" poprowadzą założyciel Regula contra Regulam Teatro z Mediolanu - Raúl Iaiza, pracujący również jako asystent Eugenia Barby, oraz aktor związany przez wiele lat ze Studiem Teatralnym z Warszawy, zespołem kierowanym przez Piotra Borowskiego - Dawid Żakowski.

12. sesja otwarta warsztatowa "Regula contra Regulam" odbędzie się w dniach 13-19 maja w Brzezince. W trakcie tygodniowej pracy uczestnicy skupią się na tekście "La Douleur" Marguerite Duras. Warsztaty obejmować będą zarówno trening fizyczny, jak i zajęcia wokalne oraz pracę kreatywną. Aktorzy poznają m.in. elementy akrobatyki, podstawowe techniki oddechowe oraz emisji głosu, a także zajmą się improwizacją i komponowaniem dramaturgii. Podczas sesji odbędą się również cztery pokazy pracy: "Fogue on Training" (Raúl Iaiza), "Mettray" (Dawid Żakowski), "Amaro in nullo core" (Regola dei Laudesi), "Faust" (Regula contra Regulam Teatro i Residui Teatro), a także pokazy filmów oraz wykłady uzupełniające. W programie również zajęcia indywidualne.

Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim oraz włoskim.

Regula contra Regulam Teatro to laboratorium teatralne prowadzone przez Raúla Iaizę, które skupia się na związkach oraz sprzecznościach między treningiem fizycznym, a inscenizacją. Laboratorium organizuje profesjonalne otwarte sesje warsztatowe dla aktorów i reżyserów, regularnie zapraszając do współpracy mistrzów rzemiosła aktorskiego. Zespół realizuje obecnie dwa projekty: "Regola dei Laudesi" oraz "Fugue on Training ". W ramach pierwszego międzynarodowa grupa śpiewaków pracuje nad włoskimi religijnymi pieśniami pochwalnymi z XII i XIII wieku, drugi natomiast, prowadzony przez Raúla Iaizę, bada możliwości rozwoju treningu fizycznego i wokalnego aktora.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową do Sereny Magazzeni (serena@regulacontraregulam.eu). Kandydaci otrzymają odpowiedź do 12 kwietnia. Koszt warsztatów (220 EUR dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej oraz 300 EUR dla pozostałych) obejmuje wyżywienie oraz zakwaterowanie. Uczestnicy powinni zabrać ze sobą wygodne ubrania do intensywnej pracy. Każdy aktor powinien przygotować fragment "La Douleur" oraz pieśń mającą związek z pracą i, jeśli to możliwe, przynieść ze sobą całość tekstu w swoim ojczystym języku. Wszyscy aktorzy powinni przynieść eleganckie kostiumy, zaś uczestnicy grający na instrumentach proszeni są o wzięcie ich ze sobą.

Więcej informacji o projekcie, a także formularz zgłoszeniowy na www.grotowski-institute.art.pl.

(-)
Materiał Organizatora
1 kwietnia 2013

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...