Warsztaty, projekcje, spotkania i dyskusje

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr N.N.

już w ten weekend zapraszamy na dwudniowe spotkanie z gośćmi z Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" w ramach ostatniej tegorocznej edycji
projektu OKNO - ZBLIŻENIA 2014. W ciągu dwóch dni odbędą się cztery bezpłatne warsztaty, projekcje filmów, promocje książek, spotkania i
dyskusje, a także spektakl. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny (na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy, jedynie na spektakl obowiązują bilety - 10 zł).

13 grudnia | sobota | godzina 14.30–17.00| Remiks filmowy| prowadzenie: Karolina Kryczka-Kowalska | warsztat | MBP, ProMedia, al. Wojska Polskiego 2 | zapisy

Warsztaty są BEZPŁATNE, ale obowiązują zapisy pod numerem telefonu: 91 434 15 61 lub drogą elektroniczną: paula@kana.art.pl (od poniedziałku do piątku między 9 a 15).
Liczba miejsc bardzo ograniczona – do 10 uczestników na warsztat, dlatego warto się pospieszyć.

TEMATY WARSZTATÓW:

Cyfrowa animacja kultury: planowanie projektu, technologie, media społecznościowe. Warsztat skierowany do animatorów kultury. Uczestnicy zmierzą się z problemem prowadzenia działań w obszarze kultury w obliczu gwałtownie zmieniających się przyzwyczajeń użytkowników i technologii: począwszy od opisu projektu, zdefiniowania odbiorców, możliwych narzędzi komunikacji, pozyskiwania dofinansowania, aż do opracowania nowoczesnej strategii promocji.

Spotkanie z historią mówioną
Warsztaty skierowane są do osób, które chciałyby nagrywać relacje ze świadkami historii i wykorzystywać je w projektach edukacyjnych. Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą samodzielnie przeprowadzić, zarejestrować, zarchiwizować i opublikować wspomnienia świadka historii. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, czym jest historia mówiona i w jaki sposób może być wykorzystywana do ocalania pamięci. Zapoznają się także z metodami prowadzenia rozmów ze świadkami historii oraz z technicznymi zasadami nagrywania wywiadów audio i wideo, a także sposobami archiwizowania nagrań. Ważnym narzędziem podczas zajęć będą telefony komórkowe, które wykorzystane zostaną do nagrywania relacji. Wiedza pozyskana w trakcie warsztatów może stać się inspiracją w tworzeniu lokalnych projektów edukacyjnych opartych na metodzie „oral history". Uczestnicy proszeni są o zabranie telefonów komórkowych z funkcją dyktafonu lub innych urządzeń nagrywających.

Książeczki pamięci
Warsztat będzie próbą stworzenia rodzaju obiektu-pamiętnika w postaci książki. Tematem książeczki będzie pamięć - dom - tożsamość. Pracować będziemy na własnych historiach mówionych, z użyciem techniki typografii i kolażu. W ten sposób trudne do nazwania wartości zobrazujemy znaczeniem i konstrukcją słów tworzących obiekty pamięci.

Remiks filmowy
Warsztat będzie poświęcony tworzeniu remiksów filmowych materiałów wykorzystujących cyfrowe zasoby. W trakcie spotkania będzie można poznać sposoby prowadzenia narracji, narzędzia rejestracji i edycji wideo, miejsca publikacji efektów pracy. Ważnym aspektem spotkania będą też prawa autorskie i wolne licencje.

OKNO – ZBLIŻENIA. OŚRODEK „BRAMA GRODZKA - TEATR NN"
Wspólnym, łączącym wszystkie spotkania hasłem tegorocznej edycji projektu OKNO jest CENTRUM, CZYLI POGRANICZE. Odwołując się do tego filmowego tytułu prezentujemy ośrodki tworzone przez ludzi, dla których owo „pogranicze" stało się życiowym wyborem. Obecnie są one nowoczesnymi, interdyscyplinarnymi centrami kuturowymi, prowadzącymi równolegle działalność artystyczną, badawczą, edukacyjną i dokumentacyjną. Ich historia zaczynała się jednak od wspólnej, młodzieńczej, obarczonej niepewnością i ryzykiem, ale powodowanej pasją i potrzebą samorealizacji decyzji o „stworzeniu własnego miejsca". Dotychczas odbyły się kompleksowe prezentacje Teatru Wegajty i Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" w Sejnach. W grudniu zapraszamy na spotkanie z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN" z Lublina – z ludźmi zajmującymi się tworzeniem niezwykłego „archiwum pamięci". W programie: spotkania, spektakl, warsztaty, filmy, wystawa.
Projekt dofinasowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu: Edukacja Kulturalna

OŚRODEK „BRAMA GRODZKA – TEATR NN"
Działania Ośrodka nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia jego siedziby - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.
Przez lata Brama stała się miejscem, gdzie – jak w Arce Pamięci – ocalane są dla przyszłych pokoleń stare fotografie i różne dokumenty. Szczególne miejsce zajmują tu zasoby „historii mówionej" – nagrania rejestrujące wspomnienia o mieście żydowskim obejmujące ponad 3 tys. godz. nagrań. Wszystkie te materiały można zobaczyć na wystawie znajdującej się w siedzibie Ośrodka - Bramie. Opowiada ona o życiu społeczności żydowskiej w Lublinie w okresie przedwojennym. W oparciu o znajdującą się w Ośrodku wystawę, artystyczną instalację oraz zebrane materiały dokumentalne (fotografie, relacje mówione świadków), tworzone są różnego rodzaju programy edukacyjne. W działaniach Ośrodka na dużą skalę wykorzystywane są nowe technologie. Sieć internetowa, w tym serwisy społecznościowe stały się dla Ośrodka nowym miejscem aktywności związanej z tworzeniem różnorodnych narracji pamięci. Portal „Ośrodka" „Lublin. Pamięć Miejsca" jest nowatorską, multimedialną i hipertekstową opowieścią o historii Lublina. Działalność teatralna Ośrodka jako Teatru NN związana była z lubelskim teatrem studenckim końca lat siedemdziesiątych i lat osiemdziesiątych. Dziś są to spektakle oparte na opowieściach chasydzkich oraz tekstach Izaaka Bashevisa Singera.

 

(-)
Materiał Teatru
10 grudnia 2014

Książka tygodnia

Nice, cosie i duchy. Eseje o sztuce
Pewne Wydawnictwo
Michał Krawczyk

Trailer tygodnia

"Powrót" - reż. Michał...
Michał Zdunik
Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny ...