Warsztaty teatralne z Włochami

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Od 11 do 17 maja członkowie włoskiego laboratorium teatralnego Regula contra Regulam zapraszają do leśnej bazy Instytutu Grotowskiego na XVI otwartą sesję pracy.

Zespół Regula contra Regulam Teatro wraz z zaproszonymi gościnnie mistrzami prowadzi warsztaty dla aktorów i reżyserów, odbywające się regularnie w Brzezince, leśnej bazie Instytutu Grotowskiego. Jest to miejsce sprzyjające pracy twórczej i odpoczynkowi po całodziennym wysiłku. Każda sesja gromadzi praktyków, adeptów i uczonych z różnych kultur, stając się okazją zarówno do wspólnej pracy, jak i do prezentacji prac, konferencji czy pokazów wideo. XVI sesję otwartą Regula contra Regulam poprowadzą: Raúl Iaiza, założyciel zespołu Regula contra Regulam Teatro, oraz reżyser i dramaturg, Gabriele Vacis. Praca twórcza skupi się na dramacie „Krwawe gody" („Bodas de Sangre") Federica Garcíi Lorki. Podczas sesji zaplanowano zajęcia grupowe oraz indywidualne, a dodatkowo prezentacje pracy, pokazy filmów i wykłady stanowiące uzupełnienie zajęć.

Program sesji, prowadzonej w językach angielskim i włoskim, przewiduje poranną pracę treningową oraz popołudniową twórczą. Codzienny trening będzie się składał z treningu fizycznego (ćwiczenia plastyczne, relacja dynamika–impuls, „rytmiczne ciało", akrobatyka aktora, improwizacja w tańcu afrykańskim), treningu wokalnego (techniki oddychania i emisji głosu, rezonatory fizyczne, ćwiczenia wokalne, dynamiczne i agogiczne) oraz śpiewu (śpiew jednogłosowy i chóralny, chironomia, techniki intonacji i modulacji dźwięku, relacja głos–ruch–przestrzeń). Część treningową dopełnią: improwizacja oraz praca nad dynamicznym wykorzystaniem przestrzeni, ćwiczenia kompozycyjne, kompozycja i dramaturgia aktora, ścieżka kreacji, techniki montażu. Przed wzięciem udziału w sesji uczestnicy powinni zapoznać się z dramatem „Krwawe gody" („Bodas de Sangre") Federica Garcíi Lorki i, jeśli to możliwe, przynieść ze sobą tekst w języku ojczystym.

W ramach sesji odbędą się pokazy spektakli: Fugue on Training w wykonaniu Raúla Iaizy, a także Come un Orologio con Rabbia i Stand'al Mondo senza 'l Mondo w wykonaniu Regula contra Regulam Teatro. Dodatkowo, 18 maja Gabriele Vacis, autor książki „Awareness. Dieci giorni con Jerzy Grotowski" wygłosi wykład mistrzowski w Sali Teatru Laboratorium.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres Giulii Varotto: giulia@regulacontraregulam.eu do 5 kwietnia 2015. Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie Instytutu Grotowskiego (http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1818). Koszt uczestnictwa w warsztatach: 330 EUR (250 EUR dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej). Cena obejmuje wyżywienie oraz zakwaterowanie, ale nie obejmuje kosztów podróży do/z Wrocławia.

Regula contra Regulam (RcR) to laboratorium teatralne prowadzone przez Raúla Iaizę, którego działalność skupia się na podobieństwach i różnicach między treningiem a inscenizacją. Laboratorium działa na dwóch płaszczyznach – edukacji oraz badań. XVI sesja otwarta odbywać się będzie w ramach działalności edukacyjnej Regula contra Regulam.

„Regula contra Regulam" to sprzeczne wyrażenie. Przywołuje odwieczną sprzeczność między koniecznością przestrzegania reguł i jednocześnie chęcią odstąpienia od nich. Formuła ta charakteryzuje także istotę teatru, w którym spotkają się dyscyplina i inwencja twórcza.

Raúl Iaiza w taki sposób mówi o idei pracy zespołu: „Wierzę, że związek – czy też most – łączący ramy treningu z jednej strony z inscenizacją i pracą twórczą z drugiej można właściwie wykorzystać jedynie poprzez akceptację paradoksu polegającego na tym, że musimy tworzyć reguły z góry skazane na łamanie, przy czym łamanie reguł nieuchronnie staje się też regułą. Mamy tu więc stale osuwające się nadbrzeża i walące się mosty, które odradzają się w coraz to nowej formie".

Raúl Alejandro Iaiza urodził się w 1964 roku w Argentynie. Reżyser teatralny i pedagog, z wykształcenia muzyk, założyciel i dyrektor Teatru Regula contra Regulam w Mediolanie (Włochy) – laboratorium teatralnego działającego w obszarach edukacji, inscenizacji i badań, ze szczególnym naciskiem na „badania teatralne" i muzykę. W latach 2000–2011 był asystentem Eugenio Barby w Odin Teatret w Holstebro (Dania), pracował nad spektaklami: „Sól" Robery Carreri oraz „Sen Andersena", „Don Juan w piekle" i „Chroniczne życie". Od 2007 roku prowadzi w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego projekt edukacyjny Regula contra Regulam. Jako reżyser i pedagog regularnie współpracuje z wieloma instytucjami na świecie, m.in. w Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Argentynie, Hiszpanii i Francji.

Więcej: www.regulacontraregulam.eu, www.grotowski-institute.art.pl

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
17 marca 2015

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia