Warsztaty z wyobraźnią

propozycja Teatru Lalki i Aktora we Wałbrzychu

W programie przewidziane sq zajęcia plastyczne, rozwijające wyobraźnię i plastykę ruchu, propozycje twórczych zabaw uczących właściwych postaw i współodczuwania, podnoszących poczucie wartości.

Warsztaty będą się odbywały w siedzibie teatru w każdą sobotę po 2 godziny lekcyjne. Dzięki dofinansowaniu przez zarząd województwa dolnośląskiego, rodzice poniosą koszt tylko 60 zł za 12 godzin zajęć. Co prawda już na wiosnę zainteresowanie jesienną edycją przerosło oczekiwania organizatorów, niemniej warto zgłosić swoją pociechę pod adresem i.gardzielewska@teatrlalek.walbrzych.pl lub zadzwonić pod numer tel. 074.... Być może zwolni się jedno z dziesięciu miejsc.

AJ
Tygodnik Wałbrzyski
27 sierpnia 2009

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia