Wędrówka przez Piekło, Czyściec i Raj

"Wokół Boskiej Komedii" - wykład Jarosława Mikołajewskiego i warsztaty dla nauczycieli

Teatr Lalka zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach, których tematyka będzie koncentrować się wokół spektaklu Boska Komedia wg Dantego w adaptacji Jarosława Mikołajewskiego.

18 stycznia, po przedstawieniu Boskiej Komedia, wykład wygłosi Jarosław Mikołajewski – poeta, tłumacz dzieła Dantego, przybliżając tematykę utworu. Przeprowadzi on słuchaczy przez najważniejsze wątki i problemy ujęte w adaptacji, stanowiącej swego rodzaju reportaż z zaświatów.

Po przerwie zaprosimy Państwa do udziału w praktycznych ćwiczeniach rytmicznych, improwizowanych zadaniach, których myślą przewodnią będzie wędrówka przez Piekło, Czyściec i Raj.

Inspirujące i twórcze ćwiczenia „z wyobraźni", prowadzone przez aktorów Teatru Lalka, posłużą do przyszłej pracy nauczycieli z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty przygotowane dla nauczycieli mają swoją kolejną, czwartą, edycję.

18 stycznia 2022
Boska Komedia - godz. 11.00
Wykład - godz. 12.45-13.30
Przerwa - godz. 13.30-13.45
Warsztaty - godz. 13.45-14.45
Serdecznie zapraszamy do zapisów w kasie Teatru Lalka.
Cena udziału w wydarzeniach: 30 zł.

Wydarzenie na Facebooku :
https://www.facebook.com/events/436746634826523?ref=newsfeed

Dominika Druch
Materiał Teatru
7 stycznia 2022
Portrety
Jarosław Kilian

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia

Polskie Orędzie na Mię...
Svitlana Oleshko
W tym roku autorką Orędzia Polskiego ...