Werdykt jury

Spotkania Młodego Teatru Poszukującego Barbórki 2005

Jury Konkursowych Spotkań Młodego Teatru Poszukującego Barbórki 2005 w składzie: Ewa Ignaczak, Leszek Karczewski, Edward Wojtaszek, Jan Zdziarski, po obejrzeniu jedenastu spektakli, w tym dziewięciu konkursowych, wybranych spośród dwudziestu jeden zgłoszonych, zdecydowało przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda w wysokości 4500 zł ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Teatru Krzyk z Maszewa (na zdjęciu) za przedstawienie "Głosy",

II nagroda w wysokości 2500 zł ufundowana przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach dla Teatru Art. 51 ze Zgierza za przedstawienie "Kain", wynik twórczej pracy zespołowej trójki wykonawczyń,

III nagroda w wysokości 1000 zł ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Teatru Kathartais z Łodzi za naturalność, szczerość i odwagę przedstawienia "I feel good",

Wyróżnienie w wysokości 600 zł ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (500 zł) i Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach (100 zł) dla Teatru Brama z Goleniowa za umiejętność wspólnej obecności i współpracę na scenie w przedstawieniu "Poszukiwacze szczęścia",

Wyróżnienie w wysokości 600 zł ufundowane przez Młodzieżowe Centrum Kultury w Skierniewicach dla przedstawienia "Głuchoniemoc" z Warszawy za aktorstwo i scenariusz;

Jury wyraża satysfakcję, że po rocznej przerwie impreza znalazła w Młodzieżowym Centrum Kultury w Skierniewicach gospodarza pełnego życzliwości i zainteresowania oraz uważną i wierną publiczność. Oby na zawsze. Optymizmem napawają obietnice ze strony włodarzy miasta o dalszej, co najmniej równie serdecznej i szczodrej opiece finansowej nad festiwalem. Jury raduje się z cowieczornych rozmów, cieszących się ogromnym powodzeniem, a dotyczących nie tylko obejrzanych wspólnie spektakli, ale i kondycji teatru poszukującego, podejmowanych przezeń tematów i używanych w nim środków. W ocenie dyskutantów w teatrze poszukującym spotykają się obecnie dwie dominujące tendencje: interwencyjna publicystyka społeczna sąsiaduje z autotematyzmem spektakli, a poszukiwaniom własnego języka towarzyszy przekonanie o niemożności osiągnięcia tego celu, prowadzące często do atrofii teatralnych form.

Jury rekomenduje organizatorom Łódzkich Spotkań Teatralnych przedstawienie "Głosy" Teatru Krzyk z Maszewa.

Jury dziękuje gospodarzom za gościnność, sprawną organizację i stworzenie twórczej atmosfery, umożliwiającej prowadzenie rzetelnych rozmów o teatrze.

(-)
Materiał Organizaora
28 listopada 2005

Książka tygodnia

Aktorki. Odkrycia
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia