Werdykt jury

2. Festiwal małych Prapremier 2015

II Festiwal małych Prapremier, organizowany przez Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu dobiegł końca. Spektakle konkursowe oceniało jury profesjonalne oraz jury dziecięce (uczniowie PSP nr 28 w Wałbrzychu oraz Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego nr 12 w Wałbrzychu). A oto werdykty:

A oto werdykty:

Jury profesjonalne II Festiwalu małych Prapremier w składzie:
-  dr Zenon Butkiewicz – przewodniczący
-  dr hab. Halina Waszkiel
-  Karolina Maciejaszek

po obejrzeniu w dniach 13-18 września 2015 roku 9 przedstawień konkursowych, postanowiło jednogłośnie przyznać następujące nagrody:

1. Grand Prix za najlepsze przedstawienie w wysokości 8.000 złotych dla spektaklu „SAM, czyli przygotowanie do życia w rodzinie" Wrocławskiego Teatru Lalek;

2. Nagrodę Prezydenta Miasta Wałbrzycha w wysokości 2.000 złotych dla Marty Guśniowskiej za twórcze posłużenie się środkami teatru lalek przy realizacji własnego tekstu „A niech to Gęś kopnie!" w Teatrze Animacji w Poznaniu;

3. Nagrodę za tekst / adaptację tekstu w wysokości 2.500 złotych dla Joanny Gerigk za zbudowanie scenariusza spektaklu „Po sznurku" w oparciu o literackie impresje Piotra Gęglawego i Romka Zańki we Wrocławskim Teatrze Lalek;

4. Nagrodę w wysokości 2.500 złotych, ufundowaną przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. dla Joanny Gerigk za reżyserię spektaklu „Po sznurku" we Wrocławskim Teatrze Lalek;

5. Nagrodę w wysokości 2.500 złotych dla Julii Skuratovej za scenografię w spektaklu „A niech to Gęś kopnie!" w Teatrze Animacji w Poznaniu;

6. Nagrodę za muzykę w wysokości 2.500 złotych dla Grzegorza Mazonia ze szczególnym podkreśleniem roli muzyki dla współtworzenia dramaturgii spektaklu „SAM, czyli przygotowanie do życia w rodzinie" we Wrocławskim Teatrze Lalek;

7. Nagrodę aktorską za „najlepszą rolę kobiecą" w wysokości 500 złotych, ufundowaną przez Panią Poseł Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską dla Jolanty Kęćko za rolę Ptaka Agrafki w spektaklu „Pan Bam i ptak Agrafka" w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach;

8. Nagrodę aktorską za „najlepszą rolę męską" w wysokości 500 złotych, ufundowaną przez Panią Poseł Izabelę Katarzynę Mrzygłocką dla Tomasza Maśląkowskiego za rolę Piotra w spektaklu „Po sznurku" we Wrocławskim Teatrze Lalek.

Jury dziecięce w składzie:
Magdalena Futkowska, Dominika Wolska, Mikołaj Sawicki, Mateusz Sidor, Wiktoria Król, Barbara Miziołek
pod opieką: Beaty Nowak, Edyty Wichowskiej, Marii Śmietany-Miziołek, postanowiło przyznać

NAGRODĘ ZA NAJLEPSZE PRZEDSTAWIENIE w wysokości 1000 złotych spektaklowi:
„SAM, czyli przygotowanie do życia w rodzinie" Wrocławskiego Teatru Lalek.

Jury profesjonalne wyraziło uznanie Teatrowi Lalki i Aktora w Wałbrzychu za podjęcie niezwykle cennej inicjatywy Festiwalu małych Prapremier oraz za znakomitą organizację imprezy. Festiwal małych Prapremier wg jurorów spełnia ważną rolę prezentacji nowych tekstów dramatycznych adresowanych do młodych widzów i służy konsolidacji środowiska teatralnego.

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wałbrzych. Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim teatrom, gościom, partnerom oraz patronom medialnym.

(-)
Materiał organizatora
21 września 2015

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia