Werdykt Jury

1. Konkurs na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The Best OFF"

Na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2018 roku Jury konkursu „The Best Off" w składzie: Piotr Cieplak, Marcin Kęszycki, Dariusz Kosiński, Katarzyna Knychalska, Piotr Olkusz omówiło dwadzieścia jeden obejrzanych na żywo przedstawień finałowych i jednogłośnie zdecydowało, że laureatami pierwszej edycji konkursu zostają następujące zespoły i przedstawienia (kolejność alfabetyczna według tytułów):

Baby, Fundacja Szafa Gra
Ghost dance, Teatr Brama
Gwoli jakiejś tajemnicy, Teatr Tetraedr
Matryca [Prześwit 1/8], Paweł Grala
MY/WY, Krakowski Teatr Tańca

Za najlepsze przedstawienie offowe i tym samym zdobywcę nagrody głównej w pierwszej edycji Konkursu uznany został monodram Magdaleny Drab Curko moja ogłoś to – rytmizowany biuletyn z wystawy Marii Wnęk Teatru Zamiast.

Zgodnie z regulaminem zwycięskie przedstawienie zostanie zaprezentowane na scenach partnerskich instytucji Konkursu. Twórcy przedstawień-laureatów otrzymają rekomendację do prezentacji na tych i innych scenach. Nagrody i wyróżnienia dla twórców zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia pierwszej edycji Konkursu, które odbędzie się 22 września 2018 roku we Wrocławiu.

Jury gratuluje zwyciężczyni, laureatom i finalistom. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom, dzięki którym polski teatr niezależny jest tak różnorodny i bogaty, o czym – raz jeszcze – mogliśmy przekonać się w trakcie Konkursu. Wyrażamy ogromny podziw i szacunek dla Waszej pracy, prowadzonej często w trudnych warunkach i mimo wielu przeszkód. Życzymy Wam, by przynosiła jak najwięcej, jak najlepszych owoców, była źródłem radości, satysfakcji i poczucia sensu dla Was i Waszych widzów.

Jury konkursu „The Best Off"

Iwona Konecka
teatralny.pl
25 czerwca 2018

Książka tygodnia

ADAPTACJA. Skrzynka z narzędziami
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Marta Miłoszewska

Trailer tygodnia