Werdykt Jury

9. Forum Młodej Reżyserii

Laureatem głównej nagrody został Marek Idzikowski z Wydziału Sztuki Lalkarskiej Filii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku. Młodego reżysera nagrodzona za spektakl "Odmęt".

Protokół z posiedzenia Jury 9. Forum Młodej Reżyserii w dniu 17 listopada 2019 r.

Jury w składzie:

- Anna Augustynowicz
- Jakub Krofta
- Cezary Niedziółka
- Ewa Gawłowska - sekretarz

stwierdza, że podczas 9. Forum Młodej Reżyserii 2019 w dniach 15 - 17 listopada 2019 r. zaprezentowano następujące zakwalifikowane do konkursu prace reżyserskie:

1. "Otello", reż. Wiktor Bagiński (uczelnia: WRD, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie)
2. "Kronika polska", reż. Katarzyna Dudzic-Grabińska (uczelnia: WL Filia AST we Wrocławiu)
3. "Beatrix Cenci", reż. Zofia Gustowska (uczelnia: WRD, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie)
4. "Tylko koniec świata", reż. Ewa Rucińska (uczelnia: WRD, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie)
5. "Jak VVitoldo płynął", reż. Maciej Hanusek, (uczelnia: WRD, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie)
6. "Po Dostojewskim", reż. Małgorzata Jakubowska (uczelnia: WRD, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie)
7. "Oratorium o mleku", reż. Sławomir Narloch (uczelnia: WR, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie)
8. "Powierzchnie gładkie", w reż. Marcina Zbyszyńskiego (uczelnia: WR, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie)
9. "Kiedy króla boli ząb", reż. Monika Reks (uczelnia: WL Filia AST we Wrocławiu)
10. "Odmęt", reż. Marek Idzikowski (uczelnia: WSL AT w Białymstoku)
11. "Judasz. Laboratorium epifanii", reż. Katarzyna Minkowska (uczelnia: WR, Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie)
Jury postanowiło dokonać podziału nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w wysokości 10 000 zł w sposób następujący:

- nagroda w wysokości 2 000 zł p. Zofii Gustowskiej z Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie za spektakl "Beatrix Cenci",

- dwie nagrody równorzędne po 4 000 zł

- p. Sławomirowi Narlochowi z Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie za spektakl "Oratorium o mleku",

- p. Marcinowi Zbyszyńskiemu z Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie za spektakl "Powierzchnie gładkie" zrealizowany w Stowarzyszeniu Potem-o-tem.

Jury postanowiło przyznać:

- Nagrodę główną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 15 000,00 zł

p. Markowi Idzikowskiemu za spektakl "Odmęt" z Wydziału Sztuki Lalkarskiej Filii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Białymstoku.

- Po raz pierwszy w ramach Forum Młodej Reżyserii przyznana zostaje Nagroda Rektora AST prof. dr hab. Doroty Segdy, ufundowana przez Fundację Sceny im. St. Wyspiańskiego, za wyróżniającą się osobowość aktorską.

- Jury postanowiło przyznać tę nagrodę w wysokości 1500 zł p. Weronice Krystek, studentce III r. Wydziału Aktorskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

AKTOR JEST DOWODEM NA ISTNIENIE ŚWIATA

Debiut TR 2019

Nagrodę Debiut TR otrzymuje Wiktor Bagiński, student IV roku Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Nagrodę przyznajemy za formułowanie oryginalnego języka teatralnego, świadome podejmowanie artystycznego ryzyka i odwagę w poruszaniu istotnych problemów współczesnej rzeczywistości. Nagrodą jest zaproszenie do realizacji spektaklu w TR Warszawa w sezonie 2020/2021.

Przyznajemy również wyróżnienie Markowi Idzikowskiemu, studentowi IV roku Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatraltnej w Warszawie, Filia w Białymstoku - za umiejętność kreowania teatralnych światów, wyczucie dramaturgii i minimalizm środków wyrazu. Wyróżnienie jest jednocześnie zaproszeniem do prezentacji spektaklu "Odmęt" w TR Warszawa w 2020 roku.

***

Nagroda Debiut TR

Nagroda Debiut TR została powołana w listopadzie 2015 roku w TR Warszawa, w ramach nurtu programowego Młody TR. Wyróżnienie przyznawane jest co roku na Forum Młodej Reżyserii w Krakowie, organizowanym przez Akademię Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Nagroda Debiut TR wspiera rozwój najciekawszych reżyserów i reżyserek teatralnych młodego pokolenia. Nagrodzeni przez zespół artystyczny TR Warszawa studenci i studentki wydziałów reżyserii otrzymują zaproszenie do zrealizowania przedstawienia w TR Warszawa w kolejnym sezonie teatralnym. Pierwszym laureatem nagrody w 2015 roku był Jędrzej Piaskowski (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), który w ramach wyróżnienia zrealizował w TR Warszawa spektakl "Puppenhaus. Kuracja" (prem. 2017). Spektakl został nagrodzony m. in. w 24. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (nagrody aktorskie dla Justyny Wasilewskiej i Agnieszki Żulewskiej), na 13. Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@port w Gdyni (nagroda główna) oraz na 19. Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje w Katowicach (nagroda aktorska dla Justyny Wasilewskiej). Drugą laureatką nagrody Debiut TR została w 2016 roku Klaudia Hartung-Wójciak (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie). Premiera "Chinki" w jej reżyserii odbyła się w TR Warszawa na zakończenie sezonu artystycznego 2017/2018. Grzegorz Jaremko, laureat nagrody Debiut TR 2017 (Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), zrealizował w TR Warszawa spektakl "Woyzeck" (prem. 2019). Laureatką nagrody Debiut TR 2018 jest Katarzyna Minkowska, studentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, która zrealizuje swój spektakl w TR Warszawa w czerwcu 2020 roku.

Młody TR to jeden z elementów programu TR Warszawa - LINII NOWYCH TALENTÓW.

TR Warszawa od lat wspiera rozwój nowych talentów artystycznych, prowadząc takie projekty jak np. Teren Warszawa, TR/PL, Teren TR, Młody TR, Debiut TR, rezydencje artystyczne, gościnne pokazy prac dyplomowych i spektakli, czy przedstawienia repertuarowe, do realizacji których zapraszane są nowi twórcy i twórczynie, a wybrane projekty są rozwijane we współpracy z partnerami zagranicznymi. TR Warszawa pełni rolę artystycznego schronu, w którym artystki i artyści mogą eksperymentować i realizować swoje pomysły na teatr. W ramach linii nowych talentów w ostatnich sezonach artystycznych swoje spektakle zrealizowali m. in.: Anna Karasińska ("Ewelina płacze", "Fantazja"), Piotr Trojan ("Grind/r"), Magda Szpecht ("Możliwość wyspy", "Wracać wciąż do domu"), Wojciech Blecharz ("Soundwork"), Katarzyna Kalwat ("Holzwege", "Rechnitz. Opera. Anioł Zagłady", "Maria Klassenberg. Ekstazy", "Staff Only" - koprodukcja Biennale Warszawa i TR Warszawa), Małgorzata Wdowik ("Piłkarze", "Strach"), Jędrzej Piaskowski ("Puppenhaus. Kuracja", "Dawid jedzie do Izraela"), Klaudia Hartung-Wójciak ("Chinka"), czy Grzegorz Jaremko ("Woyzeck").

(-)
Materiał własny
18 listopada 2019

Książka tygodnia

Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
red. Małgorzata Leyko

Trailer tygodnia

WIELKIE GORĄCE SZYBKIE...
Zapowiedź reżysera.
W jaki sposób powstał wszechświat i c...