Werdykt jury

11. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy "Maskarada" w Rzeszowie - 16 - 20 CZERWCA 2021

Werdykt Jury profesjonalnego

Jury:

Bożena Sawicka
Anna Ciszowska
Tomasz Kaczorowski

Po obejrzeniu w dniach 16-20 czerwca 2021 r. następujących spektakli konkursowych:

1. w nurcie głównym:
- „Wilk i trzy świnki oraz leśniczy, co strzeże dziczy" Teatru im. H. Ch. Andersena
- „Wielkie gorące szybkie puff" Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum
- „Rutka" Teatru Lalek Arlekin w Łodzi
- „Mamu-Ty" Olsztyńskiego Teatru Lalek
- „Chłopcy z Placu Broni" Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
- „Czy umiesz gwizdać, Joanno?" Teatru Guliwer
- „Tutu" Teatru Lalek Banialuka
- „Kosmici" Teatru Miniatura

2. w nurcie off
- „Bezimienny/Nieznany" Grupy Gra/Nice
- „Malala. Dziewczyna z kulą w głowie" Teatru Odnalezionego
- Ludzie/Psy" Analog Collective

postanowiło przyznać następujące nagrody:

Nagroda dla najlepszego spektaklu nurtu głównego (3000 zł) – dla spektaklu Olsztyńskiego Teatru Lalek „Mamu-Ty" w reżyserii Agi Błaszczak za zaufanie sile teatru lalkowego, dzięki której wykreowany spektakl oddziałuje na emocje i wyobraźnię widzów.

Nagroda dla najlepszego spektaklu nurtu off (3000 zł) – dla spektaklu Grypy Gra/Nice „Bezimienny/Nieznany" wg pomysłu i w realizacji Łukasza Batki za stworzenie spektaklu zaangażowanego społecznie i poetycką opowieść o empatii oraz zachwycający plastycznie świat na scenie.

Nagroda aktorska za najlepszą rolę męską (1500 zł) – za role męskie w spektaklu Teatru Guliwer „Czy umiesz gwizdać, Joanno?" dla Anny Przygody i Tomasza Kowola za umiejętność stworzenia szlachetnego, oszczędnego w środkach spektaklu dla dzieci, poruszającego trudny temat oswajania śmierci i wzmacniania relacji międzypokoleniowych.

Nagroda aktorska za najlepsze role kobiece (1500 zł) dla Teresy Kowalik i Katarzyny Pałki za przejmujące opowiedzenie młodemu widzowi o przerwanym dzieciństwie i samotności dzieci z łódzkiego getta w spektaklu "Rutka".

Jury postanowiło przyznać jedno pozaregulaminowe wyróżnienie dla spektaklu Analog Collective „Ludzie/psy" za próbę oddania głosu tym, którzy są go pozbawieni.

Organizator
Monika Szela – dyrektor Teatru „Maska" w Rzeszowie
Przemysław Jaszczak – zastępca dyrektora ds. artystycznych
Rzeszów, 20 czerwca 2021

__

Werdykt Jury Dziecięcego w składzie:
Katarzyna Kiebała
Bartłomiej Mikołajczyk
Oliwia Surowiec

Bezimienny/Nieznany - Grupa Gra/Nice z Łodzi

W naszej ocenie chcielibyśmy zawrzeć esencję jaką niesie hasło tegorocznej MASKARADY jakim są PRAWA DZIECKA – PRAWA CZŁOWIEKA – PRAWA ZWIERZĄT.
Dziękujemy spektaklowi „BEZIMIENNY/NIEZNANY" w wykonaniu Grupy GRA/NICE z Łodzi za poruszenie ważnego tematu jakim jest utrata poczucia bezpieczeństwa. Spektakl ten wzbudził w nas wiele emocji, potrafił wzruszyć i przejąć do głębi. Jesteśmy z serca wdzięczni za niezapomniane przeżycia oraz wyjątkowy format.
Opiekun: Natalia Koza

Klaudia Mazur
Materiał organizatora
21 czerwca 2021

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia