Werdykt jury i przyznane nagrody

28. Festiwal Szkół Teatralnych

XXVIII Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi dobiegł końca

Jury XXVIII  Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi na posiedzeniu w dniu 14 maja 2010r. w składzie:

     1.  Henryk Jacek Schoen – Przewodniczący
     2.  Adam Orzechowski 
     3.  Paweł Szkotak
     4.  Violetta Laszczka-Bubień –  Sekretarz

 Jury po obejrzeniu szesnastu konkursowych spektakli dyplomowych zaprezentowanych przez studentów Wydziałów Aktorskich:

- Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie
- Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie
- Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
- Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi

Przyznało nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Trzy równorzędne pierwsze nagrody za najlepsze role męskie w wysokości 3500 zł każda:

- Michałowi Jarosowi z PWSFTviT w Łodzi za role Maksa w spektaklu „Plastelina” i Franka Stranga w spektaklu „Equus”,
- Andrzejowi Niemytowi z PWSFTviT w Łodzi za role Spiro i Siwego w spektaklu „Plastelina”, za role Daltona w spektaklu „Equus” i Mendla Krzyka w spektaklu „Zmierzch”,
- Pawłowi Paczesnemu z PWSFTviT w Łodzi za role Alana Stranga w spektaklu „Equus”
i Solange w spektaklu „Ceremonie”.

Pierwszą nagrodę za najlepszą rolę żeńską w wysokości 3500 zł Weronice Nockowskiej
z AT w Warszawie za role: Walerii w spektaklu „Opowieści lasku wiedeńskiego” i Młodej
w spektaklu „Bóg mówi słowo”.
 
Jury przyznało nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego w wysokości 3000 zł Markowi Nędzy z PWSFTviT w Łodzi za role Martina Dysarta w spektaklu „Equus” i Lowki Krzyka w spektaklu „Zmierzch”.

Jury przyznało drugą nagrodę aktorską Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w wysokości 3000 zł Katarzynie Zawiślak-Dolny z PWST w Krakowie za role Kalerii
w spektaklu „Próby” i Hildy Fajtcacy w spektaklu „Sonata b”.

Jury przyznało trzecią nagrodę aktorską Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w wysokości 2000 zł Iwonie Karlickiej z PWSFTviT w Łodzi za role Erny w spektaklu „Ceremonie”, Dory Strand w spektaklu „Equus”, Potapowej i Rabina w spektaklu „Zmierzch”.

Jury przyznało nagrodę aktorską dla studenta PWSFTviT w Łodzi ufundowaną przez firmę „Maytone” w wysokości 2500 zł Michałowi Napiątkowi za role Claire w spektaklu „Ceremonie” i Arie-Lejb w spektaklu „Zmierzch”.

 Jury przyznało sześć wyróżnień ufundowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 1000 zł każde:

- Szymonowi Budzykowi z PWST w Krakowie za rolę Istvana w spektaklu „Sonata b”,
- Katarzynie Dałek z PWSFTviT w Łodzi za rolę Maryjki w spektaklu „Ceremonie”,
- Markowi Kudełko z AT w Warszawie za rolę Malvolio w spektaklu „Wieczór trzech króli”
oraz rolę w spektaklu „Bóg mówi słowo”,
- Karolinie Michalik z PWST w Krakowie za rolę Warii w spektaklu „Próby”,
- Szymonowi Nowakowi z AT w Warszawie za rolę Hawliczka w spektaklu „Opowieści lasku wiedeńskiego” oraz rolę w spektaklu „Chopin w Ameryce” i rolę Samuela w spektaklu „Bóg mówi słowo”,
- Natalii Rybickiej z AT w Warszawie za rolę Marianny w spektaklu „Opowieści lasku wiedeńskiego” i rolę Jewdochy w spektaklu „Bóg mówi słowo”.

Jury przyznało nagrodę zespołową ufundowaną przez Prezydenta Miasta Łodzi
w wysokości 5000 zł wykonawcom przedstawienia „Plastelina”: Michałowi Jarosowi, Orianie Soice, Andrzejowi Niemytowi, Jakubowi Mrozowi, Marcinowi Włodarskiemu, Agnieszce Żulewskiej, Małgorzacie Kocik, Michałowi Sękiewiczowi, Piotrowi Jęczarze, Janowi Marcinowskiemu, Annie Sandowicz, Joannie Koc.

Jury przyznało nagrodę zespołową ufundowaną przez Panią Małgorzatę Badowską
w wysokości 5000 zł aktorom biorącym udział w spektaklu „Próby”: Markowi Braunowi, Michałowi Chołce, Piotrowi Hudziakowi, Natalii Jakubowskiej, Michałowi Siudkowi, Radosławowi Sołtysowi, Katarzynie Zawiślak-Dolny, Agnieszce Findysz, Pawłowi Izdebskiemu, Wiktorowi Korzeniowskiemu, Karolinie Łękawie, Karolinie Michalik.

Jury przyznało nagrodę Radia Łódź dla najlepszej aktorki w wysokości 1000 zł Weronice Nockowskiej z AT w Warszawie.

Jury przyznało nagrodę Radia Łódź dla najlepszego aktora w wysokości 1000 zł Andrzejowi Niemytowi z PWSFTviT w Łodzi.

Nagrodę firmy OPUS Film dla Najbardziej Obiektyw-nej aktorki w wysokości 2500 zł otrzymuje Magdalena Łaska z PWSFTviT w Łodzi, zaś dla Najbardziej Obiektyw-nego aktora w wysokości 2500 zł otrzymuje Grzegorz Daukszewicz z AT w Warszawie.

Nagrodę publiczności ufundowaną przez PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A.
w wysokości po 2000 zł za najbardziej „elektryzującą” rolę żeńską otrzymuje Agnieszka Żulewska z PWSFTviT w Łodzi, zaś za najbardziej „elektryzującą” rolę męską otrzymuje Marek Nędza z PWSFTviT w Łodzi.

Nagrody  okolicznościowe

Dwie nagrody ZASP po 1500 zł
dla Aleksandry Dytko z PWST Wrocław
dla Katarzyny Dałek z PWSFTviT w Łodzi

Nagroda im. Jana Machulskiego „Bądź orłem, nie zniżaj lotu” – 100 dolarów amerykańskich (oprawionych w ramkę) dla Katarzyny Dałek z PWSFTviT w Łodzi

Nagrody Teatru Nowego w Łodzi – etaty aktorskie dla Anny Szymańczyk z AT Warszawa dla Marcina Włodarskiego z PWSFTviT z Łodzi

Nagroda dziennikarzy łódzkich ufundowana przez redakcje „Expressu Ilustrowanego”, „Dziennika Łódzkiego, „Gazety Wyborczej”, „Super Expressu” i Telewizji Toya – symboliczny 1 grosz i 1000 zł („konkret”) dla Iwony Karlickiej z PWSFTviT w Łodzi

Nagroda łódzkiego miesięcznika kulturalnego „Kalejdoskop” – roczna opieka medialna dla Marka Nędzy z PWSFTviT w Łodzi

Statuetki TVP Łódź „Nadzieja telewizji”
dla Iwony Karlickiej z PWSFTviT w Łodzi
dla Marcina Januszkiewicza z AT w Warszawie

Książka z kolekcji Gazety Wyborczej dla Marka Nędzy z PWSFTviT w Łodzi

(-)
Materiały Festiwalu
15 maja 2010

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia

Polskie Orędzie na Mię...
Svitlana Oleshko
W tym roku autorką Orędzia Polskiego ...