Wernisaż wystawy

Teatr Druga Strefa

Zbigniew Flakus warsztat i doświadczenie w projektowaniu graficznym, rysunku, malarstwie i publikacjach multimedialnych zdobywał jako student i asystent katowickiej ASP a także niezależny projektant i dyrektor artystyczny w wielu realizacjach komercyjnych. Wernisaż jego wystawy w Teatrze Druga Strefa - 23 października o g.20.

Esencją jego twórczości jest świadoma opozycja do statycznego świata stylistycznej podręcznikowej poprawności, a wręcz tej poprawności dekonstrukcja i destrukturalizacja. Bezruch i bezpieczeństwo morfuje w stronę psychodelicznego świata, stającego się analizą i cierpkim komentarzem zasad rządzących rzeczywistością.

Zbigniew Flakus celnie zauważa, że idealizacja rzeczywistości i jej praw jest tylko kruchą skorupą, przykrywającą wątpliwą moralność silniejszych, mających w swej władzy większość, kierujących się instynktem i ludycznością.

Od minimalistycznych form skupionych na przekazie do mikroświatów ograniczonych tylko formatem, artysta skutecznie gra z percepcją i systemem wartości odbiorcy, podając niejednoznaczne komunikaty, umiejętnie łącząc rysunek automatyczny z klasycznym warsztatem, ukazując wpływ technologii na jednostkę i zmianę stylu życia, wypaczenia estetyczne i zaburzenia percepcyjne w postrzeganiu świata, jakie powodują współczesne media. Celowe zaburzenia komunikacji są grą z odbiorcą, jednakże równie istotnym elementem jest obraz starcia pomiędzy światem zewnętrznym i wewnętrznym twórcy, będącym jednoczesnym przyjęciem, jak i odrzuceniem współczesności.

(-)
Materiał Teatru
18 października 2014

Książka tygodnia

Rzecz w teatrze Jana Klaty
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Michalina Lubaszewska

Trailer tygodnia