Wesele w Warszawie

Oprowadzanie kuratorskie w Kordegardzie

W sobotę 2 września o 14:00 i 16:00 zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie Wesele w Warszawie. Prowadzi Rafał Węgrzyniak (teatrolog, kurator wystawy i autor Encyklopedii <Wesela>).

Ekspozycja Wesele w Warszawie związana jest z tegoroczną edycją Narodowego Czytania. Tym razem w ramach wydarzenia przypominany będzie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Ekspozycja w Galerii Kordegarda wskrzesza najważniejsze wystawienia dramatu w teatrach warszawskich w minionym stuleciu – począwszy od powstałych po rewolucji z 1905 roku (z licznymi ingerencjami rosyjskiej cenzury), do inscenizacji Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Narodowym z 2000 roku.

Przedstawienia Wesela, ale też różne momenty z dwudziestowiecznych dziejów Polski znajdujące w nich odzwierciedlenie, ewokowane będą poprzez zachowane egzemplarze z tekstem sztuki, projekty scenograficzne, kostiumy, afisze, programy i fotografie. Punktem wyjścia ekspozycji opartej na retrospekcji jest inscenizacja Wesela przygotowana przez Jerzego Grzegorzewskiego w 2000 roku w Teatrze Narodowym. Zamykające akt I zapraszanie Chochoła wyreżyserował bowiem Grzegorzewski jako seans spirytystyczny.

Wystawa będzie przywoływać nieżyjących już wybitnych aktorów, reżyserów czy scenografów, dzięki którym na scenach warszawskich grane było Wesele, a zarazem uprzytamniać jaką rolę spełniał ów dramat w historii polskiego teatru i całej wspólnoty narodowej.

(-)
Galeria Kordegarda
2 września 2017

Książka tygodnia

Rzecz w teatrze Jana Klaty
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Michalina Lubaszewska

Trailer tygodnia