Widma dają nadzieję

"Dziady - Widma" - reż. Ryszard Peryt - Polska Opera Królewska

Nowy byt muzyczny na mapie kraju to Polska Opera Królewska. Wiążą z nią wielkie nadzieje środowiska miłośników opery, ale także artyści, którzy niegdyś pracowali w Warszawskiej Operze Kameralnej.

Na pytanie, czy POK przetrwa, część odpowiedzi daje pierwszy spektakl, "Dziady-Widma", który pokazano w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach. Szacunek dla tradycji, dla pięknego słowa i doskonałego śpiewu wniósł na scenę Adam Kruszewski jako Guślarz z mickiewiczowskich "Dziadów", świetny jako aktor, bo część roli jest mówiona, w partiach wokalnych zaś wznoszący się na szczyty artyzmu. Towarzyszą mu muzycy znani ze sceny przy alei Solidarności. Całość opracował reżysersko i scenograficznie dyrektor nowej instytucji Ryszard Peryt. To od niego zależy, czy kantata "Widma" z genialnym tekstem Adama Mickiewicza będzie tylko zaduszkowym epizodem, czy rozkwitnie we wspaniały teatr operowy.

Bronisław Tumiłowicz
Przegląd
15 listopada 2017

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia