Wielekie otwarcie

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark

W dawnej cechowni byłej kopalni Rozbark ruszył Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark - nowa instytucja, która powstała w miejsce zlikwidowanego Śląskiego Teatru Tańca. Jej celem jest tworzenie spektakli własnych oraz prezentacja dokonań z zagranicy.

Teatr został powołany pod koniec ubiegłego roku. Podstawową misją tej nowej instytucji artystycznej jest tworzenie i propagowanie sztuki tańca współczesnego, wzbogaconego o inne formy takie jak pantomima, balet klasyczny, taniec uliczny. Nowa placówka zamierza w szczególności skupić się na tworzeniu spektakli własnych oraz prezentacji najciekawszych spektakli teatru tańca współczesnego.

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark będzie też realizował idee programowe Śląskiego Teatru Tańca poprzez organizację, promujących taniec współczesny, kolejnych edycji Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej. To jedna z największych tego typu imprez w Europie Środkowej, a jednocześnie najbardziej rozpoznawalna marka Bytomia poza granicami kraju. W trakcie festiwalu, który odwiedzają artyści z całego świata prezentowane są m.in. najciekawsze, wyznaczające nowe trendy spektakle tańca współczesnego.

Od tego roku festiwal zyska nową formułę. Znacznie rozszerzona zostanie część warsztatowa i seminaryjna skierowana do artystów oraz pasjonatów zainteresowanych tematyką taneczną. Teatr uruchomi m.in. specjalistyczne warsztaty praktyczne nt. oświetlenia, akustyki, scenografii. Będą też spotkania poświęcone historii tańca, czy nauce pisania recenzji.

W planach znalazło się również tworzenie spektakli własnych, w tym przynajmniej jednej w sezonie propozycji dla najmłodszych widzów. Placówka chce także wspierać oraz prezentować dokonania młodych talentów oraz rozwinąć ścisłą współpracę z zagranicznymi ośrodkami tańca o profilu działalności zbliżonym do Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark.

Siedziba teatru znajduje się w starej, zrewitalizowanej cechowni byłej kopalni Rozbark, która została zamknięta 10 lat temu. W budynku znajdują się trzy sale baletowe, sala widowiskowa na blisko 200 miejsc z mobilną widownią, kawiarnia, a także pomieszczenia biurowe. W dawnej siedzibie administracji kopalni funkcjonuje hotel dla artystów.

Działający przez ponad 20 lat Śląski Teatr Tańca został zlikwidowany decyzją Rady Miejskiej w Bytomiu w sierpniu 2013 roku. Przyczyną zakończenia działalności instytucji była m.in. trudna sytuacja finansowa placówki.

(-)
(PAP)
10 marca 2014

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...