Wiesław Lange (1914 - 1988)

Scenograf teatralny, malarz, prekursor surrealizmu w scenografii polskiej.

Urodził się 19 kwietnia 1914, zmarł 16 września 1988 w Katowicach.

Był absolwentem Wydziału Malarskiego warszawskiej ASP. Po II wojnie światowej pracował w teatrach w Lublinie i Łodzi. W latach 1946-1951 tworzył scenografie dla teatrów we Wrocławiu. W 1951 związał się na stałe z Teatrem Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, dla którego powstała prawie połowa jego projektów scenograficznych.

Współpracował również z innymi teatrami w południowej Polsce, również z Operą Śląską w Bytomiu. Był jednym z pierwszych scenografów Telewizji Katowice.

W teatrze dramatycznym stworzył scenografie do ponad trzystu spektakli. W Teatrze Telewizji ponad dwadzieścia dwie. 

Zaprojektował i częściowo wykonał mozaikę Trzej biegacze, znajdującą się na ścianie Stadionu Narodowego w Chorzowie. Projektował także scenografie dla przedstawień Pałacu Młodzieży w Katowicach. Tworzył dla Teatru Telewizji.

Fragmenty jego scenografii i kostiumów znajdują się w zbiorach Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Nagrody i odznaczenia:

1949 - Katowice - FSRiR - nagroda za scenografię do przedstawienia "Moskiewski charakter" (wspólnie z J.Przeradzką i A.Jędrzejewskim)
1951 - Fest.Pols. Sztuk Współczesnych - III nagroda za scenografie do sztuk: "Nasze życie" Piórkowskiego w T.Współczesnym w Szczecinie, "Próba sił" Lutowskiego w Teatrze Ziemi Opolskiej w Opolu, "Dr Anna Leśna" Krzywickiej w T.Żydowskim w Łodzi
1955 - Nagroda Państwowa (wyróżnienie) w sekcji plastyki za twórczość scenograficzną, a w szczególności za scenografię do sztuk: "Droga do Czarnolasu" Aleksandra Maliszewskiego i "Jak hartowała się stal" Michała Ostrowskiego
1955 - Medal 10-lecia PRL
1959 - Nagroda Państwowa MKiS
1962 - Katowice -II OFSRiR - wyróżnienie za scenografię do przedstawienia "Borys Godunow" Aleksandra Puszkina w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu
1963 - Wyróżnienie ministra kultury i sztuki z okazji wystawy "Polskie dzieło plastyczne w 15-leciu PRL"
1963 - Złota Odznaka za zasługi dla woj. katowickiego
1969 - Nowy Sad (Jugosławia) - II Międzynarodowe Triennale Scenografii Teatralnej i Kostiumowej - nagroda za całość zestawu kostiumów z Polski (wspólnie z Z.Wierchowicz, Z.Pietrusińską, S.Bąkowskim, A.Kilianem)
1971 - Katowice - Nagroda Stowarzyszeń Twórczych
1975 - Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
1976 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1977 - Nagroda Katowickiego Urzędu Wojewódzkiego w dziedzinie kultury za rok 1976
1979 - Złota Maska - w plebiscycie "Wieczoru Katowickiego"
1981 - Złota Maska - w plebiscycie "Wieczoru Katowickiego" za scenografię do przedstawienia "Barbara Radziwiłłówna" Felińskiego
1985 - Nagroda MKiS I stopnia za całokształt osiągnięć w dziedzinie scenografii teatralnej i
operowej
1985 - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Złoty Krzyż Zasługi
Srebrny Krzyż Zasługi

Źródło: Wikipedia, Culture.pl

Oprac. RK
Dziennik Teatralny
19 kwietnia 2023
Portrety
Wiesław Lange

Książka tygodnia

Teatr bliskiego kontaktu
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Katarzyna Kalinowska, Katarzyna Kułakowska, Emilia Zimnica-Kuzioła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

Trailer tygodnia