Wioletta Miłkowska - dyrygent

Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (Filia w Białymstoku). Ukończyła Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W 2009 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Prowadzi działalność naukową. Obszarem jej badań jest wokalna oraz wokalno-instrumentalna twórczość funeralna. W 2008 roku ukazała się publikacja jej autorstwa – Requiem w twórczości kompozytorów polskich.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1987 roku jako korepetytor, a następnie II dyrygent Chóru Filii Uniwersytetu Warszawskiego (obecnie Chór Uniwersytetu w Białymstoku). W 1994 roku założyła Chór Młodzieżowy przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku (była jego dyrygentem w latach 1994 – 1998). W 1997 roku objęła kierownictwo artystyczne w Chórze Politechniki Białostockiej.

W latach 1999 – 2005 prowadziła grupę wokalną Zespołu Muzyki Dawnej – Capella Antiqua Bialostociensis. W latach 2002 – 2008 objęła przewodnictwo Chóru Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Pod jej przewodnictwem działa Chór Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą (m.in. we Francji, Anglii, Hiszpanii, Kanadzie, Grecji). Współpracowała z wieloma orkiestrami kameralnymi, prowadziła szereg koncertów oratoryjnych.

Jest animatorem młodzieżowego ruchu chóralnego na Podlasiu. Od 2006 roku koordynuje Ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”.

Zespoły działające pod jej kierownictwem zyskały liczne nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach.

Bierze częsty udział w nagraniach programów radiowych i telewizyjnych.

Obecnie jest adiunktem Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (Filia w Białymstoku).

(na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie: www.chor.pb.edu.pl)

(-)
Materiały OiFP
18 kwietnia 2012

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia