Wobec trudnych wyborów

"Złoty klucz" - 11. Międzynarodowy Festiwal „KATOWICE – DZIECIOM”

W programie drugiego dnia 11. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „Katowice – Dzieciom" znalazła się propozycja bielskiego Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, którą starsze wiekiem dzieci mogły zobaczyć na scenie Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego.

„Złoty klucz" w reżyserii Janusza Ryla-Krystianowskiego to uniwersalna opowieść oparta na tekście Jana Ośnicy. Oto w karczmie spotykają się Kleryk, Gazda, Karczmarz oraz Duda. Ten ostatni, żyjący uczciwie, próbuje znaleźć wytłumaczenie swoich niepowodzeń. Kiedy wśród biesiadników pojawia się niespodziewanie święty Piotr, Duda bez wahania pyta dlaczego mu się nie wiedzie? Zapracowany i spieszący się w dalszą drogę Piotr, zbywa Dudę odpowiedzią: „Wiedzie ci się źle, bo nie przykręcasz". Od tego momentu główny bohater diametralnie zmienia swoje zachowanie, traktując słowa świętego niczym aprobatę nieuczciwego życia. Bardzo szybko staje się przebiegłym oszustem, którego występki wspierane są przez samego diabła. Jednak zło zostaje zwyciężone dobrem i przychodzi moment opamiętania Dudy, który by naprawić wyrządzone krzywdy, spróbuje przechytrzyć przybyłą po niego śmierć.

Zrealizowany w tradycyjnej konwencji teatru lalkowego „Złoty klucz", zachwyca wspaniałą i prostą scenografią autorstwa Julii Skuratovej, którą tworzą trzy mansjony, będące nawiązaniem to tradycji teatru średniowiecznego. Są to kolejno: karczma, niebo oraz piekło. Na uwagę zasługują również rzeźbione lalki o ludowym rodowodzie pomysłu Rafała Budnika, precyzyjnie animowane przez zespół aktorski Teatru Banialuka.

Problematyka podejmowana w „Złotym kluczy" skoncentrowana jest przede wszystkim na współistnieniu dobra i zła. Wybory, przed jakimi stają bohaterowie przedstawienia Ryla-Krystianowskiego, skłaniają do refleksji o istocie naszego ziemskiego bytu. Fundamentalne pytania, o to czy lepiej posiadać więcej, czy może być po prostu dobrym człowiekiem, skierowane są nie tylko do dziecięcej publiczności, ale i do nas dorosłych.

Agnieszka Kiełbowicz
Dziennik Teatralny Katowice
17 października 2013

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia