Wokół opery

wokół Opery na Zamku

W związku z serią artykułów w mediach i trwającą dyskusją dotyczącą konieczności przenosin szczecińskiej Opery na Zamku, czujemy się w obowiązku przedstawić swoje stanowisko.

Właścicielem Colosseum jest Euro Centrum Pomerania sp. z o.o., mająca swoją siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 10 a. Przedmiotowy obiekt nabyliśmy w 2007 roku. Pomysł wydzierżawienia Colosseum Operze doskonale wpisuje się w plany właściciela. Docelowo ma ono bowiem służyć mieszkańcom miast i regionu jako obiekt kulturalny, w którym swoją siedzibę mieć będzie prywatny teatr muzyczny znanej warszawskiej choreograf. 

Nie tylko w naszym przekonaniu budynek dawnego kina doskonale spełnia wymogi nowej siedziby Opery. Układ pomieszczeń, dobra akustyka, 

wbidownia mogąca pomieścić nawet 800 osób, parking na tyłach obiektu, czy w końcu kojarzone przecież z kulturą i rozrywką miejsce to spore atuty. 

W trwającej dyskusji podawane są koszty, jakie trzeba będzie ponieść w związku z przenosinami Opery. We wszystkich zestawieniach ewentualna dzierżawa Colosseum jest najtańsza. Mało kto jednak zwraca uwagę na - naszym zdaniem - bardzo ważną kwestię. A mianowicie koszty adaptacji i modernizacji obiektu. Nowa, nawet tymczasowa siedziba Opery musi przecież prezentować odpowiedni poziom dla artystów i widzów. Dlatego Euro Centrum Pomerania poniesie koszty modernizacji obiektu w niezbędnym zakresie - szczególnie mając na uwadze przepisy bhp i ppoż., umożliwiając tym samym, po stosownym wyposażeniu i dostosowaniu sceny Colosseum, sprawne, funkcjonalne, bezpieczne goszczenie tam Opery. 

Mając na uwadze aktualną sytuację budżetu województwa zachodniopomorskiego oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Opery na Zamku, spółka proponuje korzystny czynsz - znacznie poniżej średniej wartości rynkowej. Jesteśmy gotowi przystać na kwotę 40 tysięcy miesięcznie netto, co w okresie lat 2010 - 2012 daje ok. 1,4 mln złotych (plus koszty związane z eksploatacją). Rzecz jasna, wszelkie szczegóły ewentualnej umowy dzierżawy powinny być jasne i czytelne, tak by zabezpieczały interes obu stron. 

Jednocześnie argumentem trudnym do przyjęcia jest tłumaczenie, że Colosseum należy do prywatnych przedsiębiorców. Naszym zdaniem, ważne są proponowane warunki umowy, w tym zdecydowanie niższy koszt dla budżetu województwa w porównaniu chociażby z przenosinami do namiotu. Rodzi się przy tym pytanie, czy sprzedającym lub wydzierżawiającym namiot nie jest również prywatna spółka? 

Pragniemy podkreślić, że Euro Centrum Pomerania jest otwarta na dalsze rozmowy. Ponadto raz jeszcze nadmieniamy, że Colosseum po odejściu Opery zachowa podobną funkcję, a na rozwoju kultury powinno wszystkim nam przecież zależeć".


Kurier Szczecinski
19 listopada 2009

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia