Wolontariusze śladami Singera

Rozpoczęcie festiwalu "Śladami Singera"

Pierwszym festiwalowym miastem jest Szczebrzeszyn. Potem artystyczne pokazy, warsztaty, wykłady, spotkania, spektakle odbędą się kolejno - w Biłgoraju, Józefowie, Tyszowcach, Bychawie, a finał zaplanowano w Lublinie na 24 lipca.

- Jedziemy do miasteczek, o których pisał Singer. Zależy nam szczególnie na współpracy z tamtejszymi mieszkańcami, aby oni razem z nami tworzyli ten festiwal i poznawali historię swoich miejscowości - powiedziała Aleksandra Duź z Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN, który jest organizatorem festiwalu. 

Wolontariusze - wśród których są artyści i studenci z rożnych krajów m.in. z Rosji, Izraela, Ukrainy, Francji - podróżują specjalnym autobusem oznakowanym logo festiwalu z napisem "Śladami Singera". Będą oni w kolejnych miastach prowadzić różnorodne warsztaty m.in. języka jidysz, pieśni chasydzkich, bębniarskie, teatralne, sztuki cyrkowej - żonglerki, chodzenia po linie, chodzenia na szczudłach, akrobatyki.

Będą też prezentować spektakle teatralne m.in. "Krew", "Szosza", "Krótki piątek", przygotowane na podstawie prozy Singera. W każdym mieście zaplanowano też koncerty m.in. muzyki klezmerskiej i ludowej oraz happeningi pt. "Ulica Singera".

O każdym z festiwalowych miast powstanie opowiadanie, które na podstawie rozmów z mieszkańcami napisze jeden z wolontariuszy, student judaistyki Andrzej Brylak. "Moim celem jest pokazanie, że miasta, które odwiedzimy, nie były atrakcyjne literacko tylko w czasach Singera, ale są nadal. Będziemy te opowiadania publikować na bieżąco na stronie internetowej" - powiedział Brylak, który podczas festiwalu będzie też prowadził wykłady poświęcone współczesnej kulturze jidysz.

W każdym z festiwalowych miast zaprezentowany zostanie film przygotowany przez tamtejszą młodzież, nawiązujący do któregoś z opowiadań Singera lub jakiejś lokalnej historii.

Festiwal - jak podkreśliła Duź - jest efektem kilkumiesięcznej współpracy Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN z funkcjonującymi w festiwalowych miastach szkołami, bibliotekami, domami kultury. "Stworzyliśmy wspólnie ten projekt artystyczno - edukacyjny, którego celem jest sięganie do tradycji tego regionu i zachęcanie lokalnych społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze i poznawania historii swoich miejsc" - zaznaczyła.

Isaac Bashevis Singer urodził się 14 lipca 1904 r. w Leoncinie koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Był synem chasydzkiego rabina. Wychowywał się w Warszawie i w Biłgoraju na Lubelszczyźnie, gdzie mieszkał przez cztery lata. Temu miastu i jego okolicy poświęcił wiele swoich utworów, w których barwnie opisał społeczności żydowskie tamtego okresu. W 1935 r. wyemigrował do USA.

 Pisał w języku jidysz. Jego najpopularniejsze utwory to "Szatan w Goraju", "Sztukmistrz z Lublina", "Niewolnik", "Szosza", "Wrogowie". Do arcydzieł literatury należą krótkie opowiadania Singera, odznaczające się kunsztem narratorskim i wnikliwym portretowaniem postaci. W 1978 r. Singer otrzymał literacką nagrodę Nobla. Zmarł w 1991 r. w Miami.

(-)
PAP
13 lipca 2012

Książka tygodnia

Street Art. Wielcy artyści i ich wizje
Wydawnictwo ARKADY
Alessandra Mattanza

Trailer tygodnia