Wsparcie dzieci i nauczycieli

Teatr Wierszalin w Supraślu(?)

Wsparcia Teatrowi Wierszalin próbuje udzielić kadra pedagogiczna oraz rodzice dzieci, które uczestniczą w zajęciach edukacyjnych organizowanych regularnie przez Teatr.

W swojej petycji skierowanej do Burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego piszą:

„Prosimy o utrzymanie siedziby Teatru Wierszalin w Supraślu bez konieczności przeniesienia tej znanej instytucji kultury do Białegostoku. Teatr Wierszalin rozsławia imię Supraśla w Polsce i poza granicami naszego kraju. Umożliwia mieszkańcom naszego miasteczka uczestniczenie w spektaklach teatralnych na światowym poziomie i przyczynia się do licznych przyjazdów teatromanów z zewnątrz. Służy naszym dzieciom poprzez różnego rodzaju warsztaty teatralne, projekty dydaktyczne i konkursy. Kształci młodego widza jako przyszłego odbiorcę sztuki. Jest jedyną placówką teatralną w naszym miasteczku.”

Zwolennicy Teatru Wierszalin włączający się do akcji mają nadzieję, iż ich głos zostanie wzięty pod uwagę przez władze samorządowe Supraśla.

Pod petycją w ciągu dwóch dni podpisało się ponad dwieście osób.

(-)
Materiał nadesłany
2 marca 2012

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia