Wsparcie finansowe dla polskich instytucji kultury

ogłoszenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego

Z 32 zgłoszonych projektów pozytywną ocenę merytoryczną - jak poinformował Zdrojewski w czwartek w Warszawie - otrzymało 13 projektów. W latach 2013-2017 otrzymają one dofinansowanie w wysokości 176,5 mln zł.

Wśród najważniejszych przedsięwzięć szef resortu kultury wymienił: modernizację budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie (otrzymają 20 mln zł), budowę i uruchomienie Galerii Europa - Daleki Wschód przy Muzeum "Manggha" w Krakowie (20,7 mln zł) oraz przebudowę wnętrz i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu (10,2 mln zł). 

Ponadto dofinansowanie otrzyma osiem szkół artystycznych, głównie szkół muzycznych m.in. z Warszawy, Krakowa, Gdyni, Łodzi, Białegostoku, oraz dwie uczelnie: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. Uniwersytet otrzyma ponad 36 mln zł na "poprawę jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację, przebudowę i i rozbudowę", a akademia otrzyma prawie 9 mln zł na "budowę zespołu sal wielofunkcyjnych".

Pieniądze polskie instytucje kultury i szkolnictwa artystycznego otrzymają ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytetu: Kultura i dziedzictwo kulturowe, którego operatorem jest resort kultury.

W związku z tym programem - jak podsumował Zdrojewski - podpisano do tej pory 60 umów. Ich łączna wartość przekroczyła 3 mld 441 mln zł. Dofinansowano je kwotą 1 mld 949 mln zł.

 Dzięki nim w tym roku m.in. wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, otwarto Filharmonię Świętokrzyską oraz wyremontowany Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku. W najbliższych miesiącach do użytku zostaną oddane Opera Leśna w Sopocie, Filharmonia Częstochowska oraz Opera i Filharmonia Podlaska.

(-)
PAP
27 lipca 2012

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia