Wykład Nikodema Karolaka

„Brama ciał . Spojrzenie na losy ianfu/wianbu/wèi'ānfù przez pryzmat kinematografii" - aut. Nikodem Karolak

W drugiej połowie XIX w. Japonia rozpoczęła ekspansywną politykę w Azji. W latach 70. i 80. XIX w. Półwysep Koreański stał się jednym z kluczowych kierunków ekspansji. Japonia skutecznie pokonała najsilniejszych konkurentów w regionie – Chiny, w wyniku pierwszej wojny chińsko-japońskiej (1894-1895 r.), a następnie Rosję w bitwie pod Cuszimą (1905 r.).

Tym samym, w wyniku niespodziewanej klęski Imperium Rosyjskiego, Korea na mocy traktatu dostaje się pod japoński protektorat i traci możliwość prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej.

Rosnące tendencje militarystyczne i nacjonalistyczne skutkują udziałem Japonii w II wojnie światowej po stronie Państw Osi, która obiera za swoją strefę wpływów Azję Wschodnią oraz Pacyfik, dokonując kolejno inwazji na Chiny, Hongkong, Tajwan, Wietnam, Birmę, Filipiny, Malaje, Singapur...

Jednym z nierozstrzygniętych do tej pory problemów powojennych i politycznych punktów zapalnych jest kwestia comfort women (jap. ianfu, kor. wianbu, chiń. wèi'ānfù) – kobiet do towarzystwa, które japońska żandarmeria traktowała z niezwykłym okrucieństwem, zmuszając do pracy w domach publicznych. Trzy największe grupy stanowiły Koreanki, Chinki oraz Japonki. Do systemu przymusowej prostytucji werbowano jednak również kobiety z innych krajów znajdujących się w tym czasie pod okupacją.

Wykład ma na celu przybliżenie postaci ianfu przez pryzmat wybranych dzieł azjatyckiej kinematografii, jako wprowadzenie odbiorcy do symboliki koreańskiego spektaklu Cho-Hon.

Nikodem Karolak - japonista doktoryzujący się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi badania nad awangardowym teatrem oraz kinematografią, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Shūjiego Terayamy. Autor artykułów poświęconych współczesnej sztuce japońskiej, tłumacz, współrealizator projektów i wydarzeń kulturalnych.

Magdalena Hajdysz
Materiał organizatora
7 lutego 2018
Portrety
Nikodem Karolak

Książka tygodnia

Biała jak mleko, czerwona jak krew
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Alessandro D'Avenia

Trailer tygodnia

Romans wschodni
Victoria Vatutina i Olga Bilas
Koncert spina w harmonijną całość kla...