Wykład o Drugiej Reformie Teatru

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

14 listopada o godz. 18.00 w Sali Kinowej Instytutu Grotowskiego rozpocznie się piąty już kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań, poświęcone w tym roku Drugiej Reformie Teatru. W zagadnienie wprowadzi prof. Juliusz Tyszka.

Prof. dr hab. Juliusz Tyszka, teatrolog, kulturoznawca, performatyk, związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicz zainauguruje kurs wiodący w roku 2014/2015. Tegoroczny kurs pt. "Zapomniane rewolucje: Druga Reforma Teatru" stanowi przedłużenie i dopełnienie kursów organizowanych przez Instytutu Grotowskiego w latach ubiegłych: "Wielka? Reforma? Teatru?" (2012/2013) i "Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem" (2013/2014), składa się z serii spotkań poświęconych fali eksperymentów i nowatorskich propozycji teatralnych, które zmieniły sztukę sceniczną drugiej połowy XX wieku. Celem tegorocznego kursu jest przyjrzenie się działaniom grup teatralnych działających w latach 60-tych. W trakcie wykładu prof. Tyszki poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia: młoda generacja powojenna i jej krytyka społeczeństwa dojrzałego kapitalizmu, Marcuse, Roszak, the Living Theatre i jego emigracja z USA (1964); kontrgrupy kontrkultury, kontrgrupy teatralne, teatr wkracza w życie, uteatralizowanie buntu: demonstracje-performanse, życie wkracza do teatru: spektakl-zdarzenie, zmiana modelu spektaklu, powrót do teatru-widowiska (ale teatr nie jest już ten sam, co dawniej - podobnie jak codzienność).

Prof. Juliusz Tyszka pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem sześciu książek (m.in. "Widowiska nowojorskie", "Między prawdą a doktryną. System Stanisławskiego w Polsce 1944-1956", "Teatr Ósmego Dnia - pierwsze dziesięciolecie" (1964-1973)); redaktorem i współredaktorem wielu tomów, autorem ok. dwustu artykułów, relacji, szkiców, felietonów i recenzji opublikowanych w Polsce, a także w Belgii, Francji, Holandii, Jugosławii, Niemczech, Rumunii, USA i we Włoszech. Ostatnio wydał książkę "Mistrzowie" oraz napisane wspólnie z Joanną Ostrowską "Szkice o teatrze alternatywnym" i przełożył z francuskiego książkę Serge'a Ouaknine'a, "Książę Niezłomny. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium". Aktualnie pracuje nad monografią "Teatr Ósmego Dnia. Krótka historia" oraz nad redakcją pracy zbiorowej "Performance Studies: Sources and Perspectives".

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań to program regularnych spotkań o charakterze wykładów i warsztatów i seminariów odbywających się w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, adresowanych do wszystkich zainteresowanych poruszaną w ich trakcie tematyką, a w sposób szczególny do studentów uczelni wyższych Wrocławia i innych polskich ośrodków akademickich.

Swą nazwą inicjatywa ta nawiązuje z jednej strony do tradycji otwartych uniwersytetów i wszechnic działających na pograniczu lub poza instytucjonalnym systemem szkolnictwa wyższego, z drugiej do Uniwersytetu Poszukiwań Teatru Narodów, który z inicjatywy i pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego odbył się we Wrocławiu w roku 1975.

Wstęp na wykład jest wolny.

(-)
Materiał Instytutu
13 listopada 2014

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...