Wykład otwarty Krzysztofa Rutkowskiego

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań - Instytut Grotowskiego

21 października nastąpi inauguracja Semestrów Autorskich w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań. Pierwszy cykl wykładów poprowadzi Krzysztof Rutkowski, pisarz, eseista, autor słynnych "Paryskich Pasaży"

Semestry autorskie – cykle wykładów i seminariów prowadzone przez wybitnych naukowców i intelektualistów, poświęcone zaproponowanym przez nich tematom szczegółowym, związanym z zagadnieniami podejmowanymi w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań. Pierwszym prowadzącym będzie Krzysztof Rutkowski, pisarz, historyk literatury i kultury, eseista, edytor, tłumacz, dziennikarz. Profesor nadzwyczajny w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytetu Warszawskiego i autor m.in. trylogii: Paryskie pasaże, Raptularz końca wieku,  Śmierć w wodzie.

SEMESTR AUTORSKI I:
prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, Uniwersytet Warszawski

Poezja czynna od Mickiewicza do Grotowskiego
Wykłady o przekraczaniu rodzajów i gatunków artystycznych oraz literackich

Co łączy Mickiewicza z Grotowskim? Czy tylko to, że obaj byli profesorami w Collège de France? Oczywiście, że nie tylko. Od prawieków prawdziwi mędrcy starali się o przekazywanie mądrości całym sobą: przykład Sokratesa, Buddy, Jezusa z Nazaretu wystarczająco jest znamienny. Jak słowo zrobić ciałem? Jak słowo wcielić? Jak możliwe jest Słowo Wcielone? Historia literatury, religii, teatrologia, filozofia i historia sztuki próbują od stuleci na te proste (pozornie) pytania odpowiedzieć. Nasz cel jest jasny: przestudiujmy wspólnie, jak to przekraczanie się robiło (robi) w różnych dziedzinach działalności artystycznej. Przekroczyć pisanie, przekroczyć literaturę, przekroczyć teatr, przekroczyć malarstwo. Po co? Co osiągnąć? [Krzysztof Rutkowski]

Wykład I
21 października 2010
Mickiewicz w Collège de France: budowanie teatru

Wykład II
4 listopada 2010
Dlaczego Mickiewicz przestał pisać?

Wykład III
2 grudnia 2010
Co znaczy, że Mickiewicz był mistykiem?

Wykład IV
13 stycznia 2011
„Czas, bracia, robić poezją!” Adama Mickiewicza projekt poezji czynnej

Wykład V
3 lutego 2011
Drabina do nieba? Sztuka jako wehikuł Mickiewicza i Grotowskiego.

Wykłady odbywać się będą o godzinie 16.00, wstęp wolny

Magda Sadura
Materiały Organizatorów
19 października 2010

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia