Wykłady o teatralnej tradycji miasta

Centrum Kultury w Lublinie

"Scena Lublin" to cykl wykładów otwartych poświęconych fascynującej historii widowisk lubelskich. Od października do grudnia historię teatralnego Lublina przybliżą dr Jarosław Cymerman oraz dr Grzegorz Kondrasiuk z UMCS.

Tematyka

Lublin przez wieki położony był w centrum dawnej Rzeczpospolitej, organizującej życie kulturalne, społeczne i polityczne tej części Europy. Przez 700 lat historii miasta rosło lubelskie "autoimaginarium", archiwum opowieści, obrazów, zdarzeń zapisujących przemiany tożsamości.

Udokumentowana działalność aktorów z zespołu Wojciecha Bogusławskiego w Lublinie miała miejsce niedługo po symbolicznym zainicjowaniu Teatru Narodowego w roku 1765. Już w 1782 roku Lublin znalazł się w elitarnym gronie pierwszych pięciu polskich miast, w których w końcówce XVIII wieku zaczął funkcjonować teatr publiczny: obok Lwowa, Krakowa, Poznania i Wilna. Ale lubelski teatr związany z życiem społecznym miasta (niezwykle intensywnym w królewskim mieście Trybunału Koronnego i wymiany handlowej Polski i Wschodu) ma swoje korzenie we wcześniejszych epokach. Jest zrodzony z żywiołowości i jagiellońskiego rozmachu, pobożnych widowisk, atmosfery święta, ale i dymiącej sarmackiej czupryny czy kpin igrców z Męki Chrystusa przedstawionych na freskach w Kaplicy Świętej Trójcy. Dziedzictwo to zostało później skonfrontowane z tym, co przyniósł miastu wiek XIX i XX - ponurą garnizonowo-gubernialną rzeczywistością, duchem zatęchłej prowincji, zwycięstwem mieszczańskiego gustu, wreszcie - z upiorem PKWN i krótkim okresem "stołeczności" w 1944 roku, a bliżej czasów współczesnych: z koegzystencją scen oficjalnych i działalności prekursorskich, o nieraz światowej renomie, teatrów studenckich i alternatywnych. Nieprzypadkowo o Lublinie wielokrotnie pisano jako o "zagłębiu teatralnym" czy "polskim Edynburgu". W historii polskiego teatru XX w. swoje miejsce mają dokonania Provisorium, Sceny Plastycznej KUL, OPT "Gardzienice", Sceny 6, Grupy Chwilowej. W czasach, gdy teatr głównego nurtu bywał często hermetyczny i o zasięgu ograniczonym do obszaru Polski, zespoły alternatywne podróżowały w setki miejsc na całym świecie, transferując (w obie zresztą strony) rozwiązania artystyczne i współtworząc wysoką pozycję polskiej kultury. To wstydliwy paradoks - wielowiekowy dorobek artystów pracujących w Lublinie jest nieopisany w stopniu odwrotnie proporcjonalnym do ich wkładu w całokształt kultury Polski.

Wykładają:

dr Jarosław Cymerman - teatrolog i krytyk literacki, adiunkt w Zakładzie Teatrologii UMCS, kierownik Muzeum Literackiego im. J. Czechowicza w Lublinie. Zajmuje się historią teatru (przede wszystkim lubelskiego), dramaturgią XIX i XX wieku, a także twórczością Józefa Czechowicza. Współredaktor m. in. krytycznej edycji Utworów dramatycznych Józefa Czechowicza w serii Pism zebranych tego autora (2011) oraz monografii Muzyczność w dramacie i teatrze (2013).

dr Grzegorz Kondrasiuk - teatrolog, współautor spektakli teatralnych (m. in. Zły Sceny Prapremier InVitro, Hello Kitty Lubelskiego Teatru Tańca), krytyk, adiunkt w Zakładzie Teatrologii UMCS. W latach 2008-14 redaktor naczelny magazynu kulturaenter.pl. Redaktor kilkunastu publikacji (m. in. Lublin ESK 2016 - Aplikacja; Po co nam centra kultury?). Pisze o teatrze i tańcu współczesnym oraz o polityce kulturalnej. W roku 2015 stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PROGRAM

WYKŁAD 1

Scena Lublin

6 X (wtorek)

godz. 18.00-19.30

WYKŁAD 2 (w programie Festiwalu Konfrontacje Teatralne)

Konformizm/bunt/zmiana

15 X (czwartek)

godz. 16.00-17.30

WYKŁAD 3

Publiczność lubelska

27 X (wtorek)

godz. 18.00-19.30

WYKŁAD 4 (w programie Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca)

Człowiek/ciało/miasto

11 XI (środa)

godz. 16.00-17.30

WYKŁAD 5

Teatr spraw publicznych

17 XI (wtorek)

godz. 18.00-19.30

WYKŁAD 6

Miasto otwarte - miasto zamknięte

8 XII (wtorek)

godz. 18.00-19.30

WYKŁAD 7

Sacrum i profanum lubelskie

15 XII (wtorek)

godz. 18.00-19.30

Miejsce: Sala Kinowa Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Organizator: Centrum Kultury w Lublinie

Współpraca: Zakład Teatrologii UMCS

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(-)
Materiał organizatora
26 września 2015

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...