Wyłącznie spektakle prapremierowe

4. Festiwal małych Prapremier w Wałbrzychu

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zaprasza w dniach 15-20 września 2019 roku do udziału w IV edycji Festiwalu małych Prapremier. Jedynego festiwalu w Polsce prezentującego wyłącznie spektakle prapremierowe skierowane do publiczności dziecięco-młodzieżowej.

Głównym założeniem Festiwalu jest otwarcie się na młodego widza oraz integracja z nim poprzez prezentację najciekawszych spektakli ostatnich sezonów, uczestnictwo w zainscenizowanych czytaniach współczesnej dramaturgii oraz warsztatach teatralnych prowadzonych przez wykwalifikowanych pedagogów teatru oraz dramaturgów-mówi Marlena Jasińska-Denst, koordynator merytoryczny Festiwalu. Ważnym elementem będą pospektaldowe dyskusje panelowe z udziałem twórców i publiczności, które mają w znaczny sposób przyczynić się do integracji środowiska teatralnego z widzami, pobudzać do interesujących poszukiwań repertuarowych oraz innowacyjnych rozwiązań inscenizacyjnych.

Podczas Festiwalu zostanie zaprezentowanych 7 spektakli konkursowych teatrów z Wrocławia, Katowic, Kielc, Zabrza, Lublina oraz Olsztyna. Dodatkowo zobaczymy przedstawienia w wykonaniu studentów Akademii Teatralnej w Warszawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku) oraz Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie (Wydział Lalkarski we Wrocławiu). Nie zabraknie warsztatów teatralnych oraz performatywnych czytań współczesnej dramaturgii.

Spektakle konkursowe oceniać będzie jury profesjonalne w składzie: Jacek Sieradzki, Marzenna Wiśniewska, Mateusz Mirowski oraz jury dziecięce, składające się z uczniów PSP nr 28 w Wałbrzychu.

Wśród wydarzeń towarzyszących Festiwalowi będą muzyczny spektakl Białostockiego Teatru Lalek i Kooperacji Flug oraz wystawa fotografii teatralnej autorstwa Bartka Warzechy.

Na inaugurację IV edycji Festiwalu organizatorzy przygotowują prapremierowy spektakl "Podwórko zaginionych zabawek" w reż. Roksany Miner, który został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz gminy Wałbrzych.

Część wydarzeń realizowanych jest przez Stowarzyszenie "TE-ART" w Wałbrzychu w ramach zadania "Wydarzenia artystyczne i edukacyjne aktywizujące wałbrzyską społeczność, towarzyszące ogólnopolskiemu Festiwalowi dofinansowanego ze środków gminy Wałbrzych. Patronat honorowy nad Festiwalem objął prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Szczegółowy program "Małych Prapremier - 2019" już nie długo w Tygodniku Wałbrzyskim.

red
Tygodnik Wałbrzyski
21 sierpnia 2019

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia