Wystawa fotogramów teatralnych Wojciecha Plewińskiego

Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach zaprasza na wer-nisaż wystawy '.jestem grze ich przytomny. Przestrzeń teatru w obiektywie Wojciecha Plewińskiego' w poniedziałek, 23 października br. o godz. 16.00.
Wystawa fotogramów teatralnych Wojciecha Plewińskiego inauguruje zamierzony na kilka najbliż-szych lat cykl prezentacji pod wspólnym tytułem 'Teatr polski w obiektywie', dokumentujący najwy-bitniejsze zjawiska we współczesnej plastyce teatralnej. Po zamknięciu ekspozycji zgromadzone kolekcje fotogramów będą stanowiły również niezwykle cenny materiał do publikacji i opracowań naukowych poświęconych najwybitniejszym zjawiskom we współczesnej scenografii polskiej. Fotogramy prezentowane na wystawie '. jestem grze ich przytomny. Przestrzeń teatru w obiektywie Wojciecha Plewińskiego' pochodzą z kolekcji prawie 300 prac znajdujących się w zbio-rach Centrum Scenografii Polskiej i Stowarzyszenia Pro Scaenographia; portrety wybitnych ludzi te-atru i kultury polskiej oraz akty udostępnione zostały przez Artystę. Na wystawie zaprezentowanych zostało około 240 prac.Bodaj po raz pierwszy wybrane i zaprezentowane zostały głównie ujęcia eksponujące ideę plastyczną i kształt przestrzenny najwybitniejszych przedstawień w historii współczesnego polskiego teatru, dokumentowanych przez Wojciecha Plewińskiego. Ekspozycja jest swoistą retrospektywą zjawisk i tendencji w scenografii polskieostatnich dziesięciolecij, w tym - co niezwykle istotne - znanego i uznawanego w świecie nurtu polskiego teatru narracji plastycznej. Wojciech Plewiński jest artystą rozpoznawalnym o wyrazistym stylu dokumentowania teatru, eksponującym kształt plastyczny widowiska teatralnego. Autorzy wystawy: Scenariusz: Anna Litak, Ewa Moroń Projekt przestrzeni: Krystian Banik Współpraca dokumentacyjna: Agnieszka Grzegorczyk, Agnieszka Kołodziej - Adamczuk Realizacja: Krystian Banik, Henryk Dubis; współpraca realizacyjna: Anna Gwiździłł, Jolanta Mężyk Wystawa powstała dzięki pomocy: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenia Pro Scaenographia i Muzeum Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Wystawa czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 w okresie od 23 października do 17 grudnia br. Terminy otwarcia ekspozycji w dni wolne od pracy sukcesywnie publikowane będą w informacjach prasowych. Na wystawie prowadzone będą zajęcia dydaktyczne dla młodzieży szkolnej i akademickiej po uprzednim zarezerwowaniu terminu spotkania.

Materiały Centrum Scenografii Polskiej
23 października 2006

Książka tygodnia

ADAPTACJA. Skrzynka z narzędziami
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Marta Miłoszewska

Trailer tygodnia