Wznowienie "Sztuki reżyserii" Zygmunta Hübnera

Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej

Fundacja Teatru Myśli Obywatelskiej informuje o wznowieniu, wydanej po raz pierwszy w 1982 roku, książki Zygmunta Hübnera "Sztuki reżyserii". Promocja książki odbędzie się 18 stycznia o godz. 17.30. w Instytucie Teatralnym.

Wznowienie książki "Sztuka reżyserii" wybitnego aktora, reżysera, dyrektora teatrów i wykładowcy (wieloletniego dziekana Wydziału Reżyserii warszawskiej Akademii Teatralnej), Zygmunta Hübnera było gorąco oczekiwane zarówno przez początkujących reżyserów i praktyków jak i przez miłośników teatru. Na skromnej i w niewielkim nakładzie wydanej w 1982 roku książce wychowywały się już dwa pokolenia profesjonalistów i amatorów parających się teatrem. Książka jest nie tylko podręcznikiem praktyki reżyserskiej. Zawiera też zarys historii teatru z punktu widzenia inscenizatora. Napisana jest żywym, pięknym językiem i stanowi pasjonującą lekturę dla wszystkich którzy interesują się sztuką sceniczną.

Książka Hübnera łączy walory dzieła wysoce specjalistycznego i jednocześnie dostępnego dla szerszej publiczności. "Sztuka reżyserii" jest przede wszystkim dziełem niezwykle pomocnym w edukacji artystycznej aktorów, reżyserów, animatorów kultury, instruktorów teatralnych, nauczycieli.

Projekt uzyskał dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz miasta st. Warszawy.

Od wydawcy

"Sztuka reżyserii" ukazała się drukiem w 1982 roku i nigdy później nie była wznawiana. Stanowi unikalne kompendium wiedzy o reżyserii teatralnej, stworzone przez wybitnego intelektualistę i twórcę teatru polskiego - aktora, reżysera, dyrektora teatrów, pisarza i dydaktyka, wieloletniego wykładowcę i dziekana Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.

Przez trzydzieści lat zmienił się świat, polityka, społeczeństwo, wszelkiego rodzaju granice bywały przesuwane i przekraczane, a teatr zmieniał się, szukając nowego języka, nowego sposobu działania i nowego dla siebie miejsca.

Zygmunt Hübner pisał swoją książkę, dysponując historyczną i teoretyczną wiedzą o teatrze, świadomością praktyka teatru i przemyśleniami twórcy działającego w określonej epoce, która z dzisiejszego punku widzenia należy już do historii. Był niewątpliwie mentalnym spadkobiercą Wielkiej Reformy Teatru, która ukształtowała myślenie o tej dziedzinie sztuki w XX stuleciu. Był także twórcą, który całe zawodowe życie artystyczne przeżył w warunkach reglamentowanej wolności. W czasie wielkiego społecznego znaczenia teatru, który w istotny sposób wpływał na kształtowanie postaw obywatelskich i opinii publicznej.

Czytając "Sztukę reżyserii" dzisiaj, warto uzmysłowić sobie, że jej bogaty materiał egzemplifikacyjny odnosi się do czasu zamkniętego historycznie doświadczeniem i życiem Autora. Zdecydowaliśmy się zachować tekst Zygmunta Hübnera w całości, nie ingerując w najmniejszym stopniu w jego treść. Uznaliśmy, że dzisiejsza łatwość w dostępie do informacji encyklopedycznych pomoże rozszyfrować czytelnikowi znaczenie niektórych zjawisk teatralnych, wydarzeń historycznych i postaci, do których Autor się odwoływał. Jedynym odstępstwem od oryginału jest wybór ilustracji, którego dokonaliśmy na nowo, uważając wszakże, by nie przekraczać możliwego imaginarium Autora, określonego granicą jego życia (rok 1989). Mamy więc świadomość, że przedstawiamy dzieło zamknięte, przeglądające się w swojej epoce i podkreślamy to, przypominając okładkę pierwszego wydania.

Jesteśmy jednak głęboko przekonani, że Hübnerowskie rozważania na temat sztuki reżyserii mają niezwykłą siłę przekraczania czasu, że z jego biegiem uniwersalizują się i na pewno są warte współczesnej lektury. Zamieszczony na końcu esej Anny Augustynowicz - laureatki I edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera CZŁOWIEK TEATRU - zatytułowany "Czytając Hübnera", jest propozycją skonfrontowania zawartych w książce treści z praktyką współczesnej reżyserii teatralnej.

(-)
Mateirał Organizatora
17 stycznia 2015

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia