Wzorzec przemocy

"#Gwałt na Lukrecji" - reż. Marcin Liber - Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego

,,Mamy do czynienia z urodzajem na gwałt i przemoc wobec kobiet - w tym kraju, i na całej Ziemi. Przemoc tę jednak bardzo rzadko traktuje się jako problem z zakresu praw obywatelskich czy praw człowieka, jako kryzys, bardzo rzadko nawet w ogóle dostrzega się, że istnieje pewien jej wzorzec. Przemoc nie ma koloru skóry, klasy, wyznania ani narodowości, ale ma płeć." Rebecca Solnit, Mężczyźni objaśniają mi świat

Spektakl dyplomowy ,,#Gwałt na Lukrecji" inspirowany poematem Williama Szekspira bada problem przemocy seksualnej wobec kobiet i powszechnego niedostrzegania jej źródeł. Na ile klasyczne teksty kultury z empatią traktują o cierpieniu bohaterek i wciąż mogą być źródłem wiedzy o problemach współczesnych kobiet?

Być może jednak powielają patriarchalne wzorce oraz impregnują je w umysłach widzek, widzów oraz twórczyń i twórców teatralnych, co nieuchronnie prowadzi do trwania w niekończącym się kole fetyszyzacji oraz uświęcania przemocy wobec kobiet jako kanonu, niezmiennej historii świata, a przede wszystkim, europejskiej kultury.

Premiera:
17 marca 2018 r., godz. 19:00, Scena 210, ul. Straszewskiego 22
Najbliższe spektakle:
22, 23, 27 marca 2018 r., godz. 19:00, Scena 210, ul. Straszewskiego 22
26 marca 2018 r., godz. 20:00, Scena 210, ul. Straszewskiego 22

Informacja, rezerwacja i sprzedaż biletów: Dział Organizacji Teatru AST i Promocji, ul. Straszewskiego 22, tel. 12 430 15 92, bilety@ast.krakow.pl, www.ast.krakow.pl,  www.facebook.com/pwstimludwikasolskiegowkrakowie/

(-)
Materiał AST
15 marca 2018
Portrety
Marcin Liber

Książka tygodnia

Białość
Wydawnictwo ArtRage
Jon Fosse

Trailer tygodnia