Z Petersburga do Instytutu Grotowskiego

Wykłady w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań

21 i 22 marca o godz. 18:00 prof. Siergiej Czerkasski z Akademii Sztuk Teatralnych w Sankt Petersburgu poprowadzi dwa wykłady w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań. W Sali Kinowej Instytutu Grotowskiego opowie o jodze i pamięci emocjonalnej u Stanisławskiego oraz przybliży postać Bolesławskiego.

Piątkowy wykład „Wczesny i późny Stanisławski: joga i pamięć emocjonalna a analiza działań" poświęcony będzie rozwojowi systemu Stanisławskiego. Od analizy poszczególnych elementów wewnętrznego stanu twórczego aktora (z wykorzystaniem odkryć Ribota i jogi) i roli procesów nieświadomych w pracy aktora – do szczegółowego omówienia świadomych metod wyzwalania u aktora procesów nieświadomych, wytwarzania wewnętrznego stanu twórczego – „jestem" (wykorzystanie mechanizmów pamięci emocjonalnej, działań fizycznych i odczuć itd.). Siergiej Czerkasski podczas wykładu uzasadni tradycyjne przeciwstawienie wczesnego i późnego Stanisławskiego oraz omówi techniki prowadzenia prób: techniki etiudy, metody działań fizycznych (psychofizycznych), aktywną analizę.

W sobotę 22 marca prof. Czerkasski odniesie się do barwnej biografii Ryszarda Bolesławskiego, aktora Moskiewskiego Teatru Sztuki, aktora i reżysera Pierwszego Studia, bezpośredniego uczestnika wszystkich kluczowych momentów ewolucji systemu Stanisławskiego. Bolesławski dostosował ten system do potrzeb swoich studentów oraz twórczo go rozwinął. Podczas wykładu omówiony zostanie również rozwój wczesnej wersji systemu Stanisławskiego w pracy pedagogicznej prowadzonej niezależnie przez Stanisławskiego i Bolesławskiego w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku.

Siergiej Czerkasski – reżyser teatralny i nauczyciel akademicki, profesor Państwowej Akademii Sztuk Teatralnych w Sankt Petersburgu (powstałej w 1779 roku), w której kieruje Studiem Aktorskim. Doktorat poświęcił liniom sukcesji koncepcji Stanisławskiego w teatrze międzynarodowym XX wieku (Stanisławski – Bolesławski – metoda Stanisławskiego).

Studenci prof. Czerkasskiego są laureatami wielu nagród aktorskich i reżyserskich, m.in. Złotej Maski (najbardziej prestiżowej państwowej nagrody teatralnej w Rosji). Wielu z nich pracuje w czołowych rosyjskich zespołach teatralnych, m.in. Moskiewskim Akademickim Teatrze Artystycznym, Teatrze na Tagance i Lenkomie w Moskwie oraz Teatrze Małym, Teatrze Aleksandryjskim, Teatrze Komedii im. Nikołaja Akimowa i Domu Bałtyckim w Sankt Petersburgu.

Jego praktyczna praca ze studentami zyskała szerokie uznanie nie tylko w Rosji, ale także w ponad trzydziestu szkołach teatralnych na świecie. Wyreżyserował za granicą m.in. „Wielką Katarzynę" George'a B. Shawa i „Polowanie na kaczki" Aleksandra Wampiłowa (RADA), „Rewizora" Nikołaja Gogola (Teatr Państwowy w Rumunii) oraz „Bieg" Michaiła Bułhakowa (NIDA, Australia).

Jest autorem książek: „Stanisławski i joga", „Walentyn Smyszlajew – aktor, reżyser i pedagog" oraz „Szkoła Reżyserii Sulimowa", które składają się na swoistą trylogię przedstawiającą jego zawodowe „drzewo genealogiczne", sięgające od Konstantego Stanisławskiego, przez Aleksandra Smyszlajewa (członka Pierwszego Moskiewskiego Akademickiego Teatru Artystycznego, reżysera Hamleta wraz z Michaiłem Czechowem), do Wladimira Sulimowa (jednego z czołowych profesorów reżyserii Państwowej Akademii Sztuki Teatralnej w Sankt Petersburgu w drugiej połowie XX wieku).

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań to program regularnych spotkań o charakterze wykładów i warsztatów odbywający się w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, adresowany do wszystkich zainteresowanych poruszaną w ich trakcie tematyką. Całoroczne kursy wykładów i warsztatów skupionych wokół jednego tematu głównego. W roku 2013/2014 tematem przewodnim jest „Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem". Poszczególne spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu (niekiedy częściej), zaś jedną z podstawowych zasad kursów jest łączenie akademickich wykładów, prezentacji unikatowych materiałów źródłowych i dokumentacji oraz warsztatów praktycznych.

Kurs wiodący w roku akademickim 2013/2014:
http://www.grotowski-institute.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1584
Wykłady są otwarte, prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
18 marca 2014

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...