Z zabaw i improwizacji

"Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana" - reż. Justyna Sobczyk - Instytut Teatralny,

"Teatr powinien być instrumentem, który rozwija dziecięcą wyobraźnię"- pisał Jan Dorman.

Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana powstał z inspiracji i fascynacji autorek twórczością i filozofią wybitnego polskiego reżysera teatralnego. Spektakl oparty jest na fragmentach scenariuszy "Kaczka i Hamlet", "Konik" oraz "Która godzina", ale przede wszystkim rozwinął się z zabaw i improwizacji, wspomnień i skojarzeń twórców.

Przewodnią osią przedstawienia jest dziecięca rywalizacja oraz "dorosła" wojna. Spektakl będzie prezentowany w teatrach i szkołach podstawowych w całej Polsce.

Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana został rozbudowany o warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury oraz instalację artystyczną, której obiektami są elementy scenografii. Towarzyszy mu także publikacja scenariuszy Jana Dormana. Dodatkowo w wybranych szkołach podstawowych przeprowadzone zostaną badania socjologiczne dotyczące edukacji teatralnej, które posłużą rozwijaniu kolejnych projektów edukacyjnych w Polsce.

Kaja Stępkowska
Instytut Teatralny
15 października 2012

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia