Za wybitne osiągnięcia artystyczne

Nagroda im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya dla Krystyny Jandy

Janda z Nagrodą im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Zarząd polskiej sekcji AICT/IACT przyznał doroczną Nagrodę im. Tadeusza Żeleńskiego-Boya Krystynie Jandzie za wybitne osiągnięcia artystyczne, w tym w szczególności w sztuce monodramu.

Wręczenie Nagrody i spotkanie z Laureatką odbędzie się w drugiej połowie września, o czym osobno poinformujemy. Nagroda Boya została ustanowiona w roku 1957 z inicjatywy Romana Szydłowskiego, ówczesnego prezesa Klubu Krytyki Teatralnej SDP, a jej pierwszym laureatem, został Kazimierz Dejmek za inscenizację "Święta Winkelrieda".

(-)
AICT Polska
1 czerwca 2018
Portrety
Krystyna Janda

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia