Zagadka Gościnności

Prof. Cezary Wodziński Nasza Odyseia – wykład III

Z wielką przyjemnością zapraszamy na kolejny wykład prof. Cezarego Wodzińskiego z cyklu Zagadka Gościnności. Nowy cykl jest namysłem nad wieloznacznym pojęciem „gościnności" w krytycznej dyskusji z tradycją (m.in. Sokrates, Kant, Nietzsche) i współczesnością (m.in. Heidegger, Levinas, Derrida). Spróbujemy przyjrzeć się ponowoczesnym sposobom bycia, różnym strategiom (m.in. Odyseuszowi, Abrahamowi, Sokratesowi, Chrystusowi, Penelope, Sarze, Ksantypie, Marii Magdalenie).

W pierwszym semestrze 2012-2013 (listopad-marzec) będziemy czytać i dyskutować Odyseię Homera. Prowadzący – Cezary Wodziński – będzie posługiwał się tekstem greckim oraz polskimi przekładami: Lucjana Siemieńskiego, Stanisława Mleczki, Józefa Wittlina, Jana Parandowskiego.
Zajęcia będą się składały z krótkiego wprowadzenia, lektury tekstu oraz komentarzy i dyskusji uczestników sympozjonu. Praca będzie miała zasadniczo charakter filologiczno-hermeneutyczny. Będziemy wypytywać tekst Homerowy i samemu pozwalać się przezeń przepytać. Odys Gość stanie się dla nas przewodnikiem – po archipelagu greckim, ale i po naszym glokalnym świecie. Czyż nie warto ruszyć z Odyseuszem na wielką przygodę, zwaną Odyseia? Zapraszamy na okręt herosa! Itaka w oddali.
Janusz Opryński i zespół „Konfrontacji Teatralnych"

„Słowo „gościnność" należy do najbardziej zagadkowych słów w słowniku (po)nowoczesnego świata. Jako gość-inność kryje w sobie zagadkę gościa jako Innego. Pytanie o „sens" gościnności pojawia się w świecie, w którym ten sens został gruntownie zakwestionowany – w świecie, który dopuścił się bezprzykładnego pohańbienia prawa gościnności (tj. prawa Innego do pobytu w naszym świecie).
Pytanie o „sens" gościnności jest podwójnie palące: z uwagi na dziejowy kontekst – doświadczenie Zagłady Innego – i w perspektywie wyzwań dzisiejszego świata.
Doświadczenie Innego i jego inności stanowi niezbywalną hipotekę sensu i sensowności naszego bycia w świecie. Stawką pytania o sens gościnności jest próba rozważenia kwestii gościnności sensu (naszego świata i naszego bycia w tym świecie)."
Cezary Wodziński

Kiedy: 14 grudnia (piątek), godz. 19.00
Gdzie: Sala Unii Lubelskiej w Klasztorze oo. Dominikanów, ul. Złota 9
wstęp wolny

prowadzenie: Janusz Opryński
tekst źródłowy: Homer, Odyseja - tłum. L. Siemieński, komentarz Z. Kubiak, Warszawa 1990

Organizatorzy: Wykład odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

14.12.2012, Lublin
Sala Unii Lubelskiej w Klasztorze oo. Dominikanów, ul. Złota 9
wstęp wolny

Barbara Szymańska
Materiał Teatru
12 grudnia 2012

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...