Zakończenie 38. FST

38. Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi - 2020

Przez cały tydzień mieliśmy możliwość oglądania spektakli dyplomowych studentów szkół teatralnych z różnych polskich miast, a także przysłuchiwać się rozmowom jakie były prowadzone z młodymi aktorami. Jednak wszystko co dobre szybko się kończy i już dziś, 29 listopada o 11.00, odbyło się podsumowanie i ogłoszenie wyników 38. edycji Festiwalu Szkół Teatralnych.

Całe wydarzenie możemy właściwie podzielić na dwie części – rozmowy z rektorami polskich szkół teatralnych oraz właściwe ogłoszenie wyników. Rozmowy dotyczyły współczesnych studentów szkół teatralnych – ich potrzeb, pragnień i przygotowania, oraz specyfiki festiwalu, ale także ogólnie teatru, w czasie pandemii. Rektorzy skupili się również na wadach i zaletach spektakli online oraz na tym jak oglądać spektakle w takiej formie.

W czasie finału festiwalu przyznano ogromnie dużo nagród i wyróżnień. Zacznę może od nagród specjalnych. Nagroda im. Michała Pawlickiego została przyznana spektaklowi „PandemiJa" w reż. Agaty Biziuk z AT Warszawa Filia w Białymstoku, a nagroda Dyrektora Teatru Nowego w Poznaniu spektaklowi „Inni ludzie" w reż. M. Stuhra z AST Kraków Filia Wrocław. Przez Studenckie Koło Naukowe Teatrologów UŁ „TUPOT" „Złotą Żyletą" za warsztat wokalny nagrodzona została Natalia Kujawa za rolę w spektaklu „Przybysz" w reż. Wojciecha Kościelniak z AT Warszawa.

Nagroda Kapituły Związku Artystów Scen Polskich „Deska Sceniczna" powędrowała do Małgorzaty Mejerskiej, za wyrazistą osobowość aktorską, za role w spektaklach „Hymny" w reż. Anna Smolar oraz „Przybysz" w reż. Wojciech Kościelniak z AT Warszawa. Nagroda Łódzkich Dziennikarzy i Nagroda miesięcznika kulturalnego „Kalejdoskop" – „za kulturę słowa" - trafiły do Dominika Mironiuka za rolę w spektaklach „Nie jedz tego! To jest na święta" w reż. Mariusza Grzegorzka i „Hamlet x 4" w reż. Waldemara Zawodzińskiego z PWSTviT w Łodzi. Nagrody specjalne przyznało także jury 38. FST - Nagrodę im. Jana Machulskiego „Bądź orłem, nie zniżaj lotów" w wysokości 100 USD dla Jana Butruka za rolę w spektaklu „Hamlet x 4" w reż. Waldemara Zawodzińskiego z PWSFTviT w Łodzi; dwie nagrody w wysokości 2.000 zł każda, ufundowane przez Opus Film dla aktorów, których chcielibyśmy oglądać na ekranie telewizyjnym i filmowym dla Julii Szczepańskiej, za role w spektaklach „Hamlet x 4" w reż. Waldemara Zawodzińskiego z PWSFTviT w Łodzi i „Nie jedz tego! To jest na święta" w reż. Mariusza Grzegorzka z PWSFTviT w Łodzi, oraz dla Michała Balickiego za rolę w spektaklu „Inni ludzie" w reż. Pawła Miśkiewicza z AST Kraków; nagrodę w wysokości 2.000 zł za wrażenia audialne ufundowaną przez Grupę Toya dla Natalii Kujawy za wykonanie piosenki „W mojej ojczyźnie" w spektaklu „Przybysz" w reż. Wojciecha Kościelniaka z AT Warszawa.

Jury 38. FST zdecydowało się też przyznać piętnaście równorzędnych wyróżnień w wysokości 1000 złotych. Otrzymały je aktorki spektaklu „Ustawienia ze świętymi czyli rozmowy obrazów" w reż. Agaty Dudy- Gracz z AT Warszawa – Justyna Fabisiak, Barbara Liberek i Katarzyna Obidzińska; aktorki spektaklu „Przybysz" w reż. Wojciecha Kościelniaka z AT Warszawa – Patrycja Grzywińska i Małgorzata Majerska; aktorki spektaklu „Pandemija" w reż. Agaty Biziuk z AT Warszawa – Magdalena Bednarek i Anna Konieczna; aktorzy spektaklu „Golem" w reż. Konrada Dworakowskiego z AST Kraków Filia Wrocław – Magdalena Gładysiewicz i Miłosz Majchrzak; aktorzy spektaklu „Hamlet x 4" w reż. Waldemara Zawodzińskiego z PWSFTviT w Łodzi – Julia Chatys i Krzysztof Oleksyn; a także Aleksandra Samelczak za rolę w spektaklu „Święta Joanna" w reż, Moniki Strzępki z AST Kraków, Maria Pasek za rolę w spektaklu „N/ebo" w chor. Anny Godowskiej z AST Kraków Filia Bytom, Piotr Czarniecki za rolę w spektaklu „Inni ludzie" w reż. Macieja Stuhra z AST Kraków Filia Wrocław i Irmina Liszkowska za rolę w spektaklu „Nie jedz tego! To jest na święta" w reż. Mariusza Grzegorzka z PWSFTviT w Łodzi.

Jury 38. FST przyznało dziewięć równorzędnych nagród aktorskich w wysokości 2000 złotych każde. Trafiły one do aktorów spektaklu „Inni ludzie" w reż. Pawła Miśkiewicza z AST Kraków - Moniki Rachwalak, Weroniki Malik, Szymona Majchrzaka, Aleksandry Kurzak, Jakuba Suwińskiego, Alicji Wojnowskiej, Pawła Charytona i Michała Balickiego; oraz do Gabrieli Bissinger za rolę w spektaklu „Święta Joanna" w reż. Moniki Strzępki z AST Kraków.

Trzy równorzędne główne nagrody aktorskie w wysokości 3000 złotych każda jury 38. FST przyznało aktorom spektaklu „Inni ludzie" w reż. Pawła Miśkiewicza z AST Kraków – Kamilowi Piotrowskiemu i Monice Pawlickiej; oraz Dominikowi Mironiukowi za rolę w spektaklach „Nie jedz tego! To jest na święta" w reż. Mariusza Grzegorzka i „Hamlet x 4" w reż. Waldemara Zawodzińskiego z PWSTviT w Łodzi. Nagroda Grand Prix 38. FST w wysokości 15.000 złotych ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powędrowała dla całego zespołu spektaklu „Inni ludzie" w reż. Pawła Miśkiewicza z AST Kraków.

W czasie festiwalu wyróżnionych zostało ogromnie dużo wspaniałych młodych aktorek i aktorów, ale chyba mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że największym zwycięzcom 38. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi okazał się spektakl Pawła Miśkiewicza z AST Kraków pt. „Inni ludzie".

Paulina Kabzińska
Dziennik Teatralny Łódź
29 listopada 2020

Książka tygodnia

Wiersze prawie wszystkie. Tom I
Wydawnictwo Prószyński i S-ka
Agnieszka Osiecka

Trailer tygodnia