Zakończono budowę Opery

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego przyjął we wtorek 18 września informację, że zakończone zostały wszystkie prace warunkujące dopuszczenie gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej do użytkowania

Stosowna decyzja została wydana 12 września przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Tym samym został spełniony warunek umożliwiający udostępnienie gmachu przez inwestora przyszłemu użytkownikowi - czyli Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiemu Centrum Sztuki.

Ostateczne przekazanie obiektu wymaga między innymi przeniesienia na rzecz użytkownika nakładów poniesionych przez Województwo Podlaskie, co jest zadaniem czasochłonnym, dlatego Biuro Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego zaproponowało, by zawrzeć z dyrekcją Opery umowę użyczenia, dzięki czemu Opera będzie mogła korzystać z nowo wybudowanego obiektu.

Umożliwi to zorganizowanie w dniu 28 września uroczystego otwarcia Opery oraz realizację zaplanowanych przez nią na najbliższe miesiące przedsięwzięć artystycznych.

(-)
Materiały OiFP
20 września 2012

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia