Zdarzenie enwiromentalne

"Nieudany krewniak" - reż. Maja Kubacka - Teatr Hothaus w Krakowie

Spektakl powstający w oparciu o życie i twórczość Karola Wójciaka Herodka.
Jest to próba stworzenia portretu artysty za pomocą tekstu i zdarzenia scenicznego. Choć spektakl opiera się na faktach- silnie nacechowany interpretacją inscenizatorki - oddala się od publicystyki.

Nieudany krewniak wymyka się
Karol Wójciak Herodek [1892-1969]
Te m a t y k ą rzeźby Herodka wpisują się w nurt sztuki ludowej, są sakralne, a e k s p r e s j ą ? no właśnie… padają hasła: prymitywizm, art brut, outsider.

Nieudany krewniak obecność i energia
Spektakl z udziałem aktorów-amatorów. Praca z aktorami-amatorami, zaproszonymi i skupionymi poprzez Hothaus - Fundację Wojciecha Terechowicza, nie jest przypadkowym wyborem. Rodzaj ich obecności na scenie – obecności, nie gry – korzystanie z ich "niescenicznej" energii, ma być podparciem środków wyrazu zdarzenia, poszukiwaniem efektu czystości przekazu, jaki towarzyszy osobom tworzącym spontanicznie i z zamiłowania.

Nieudany krewniak koalicja stypendystów
W materiałach archiwalnych Muzeum Etnograficznego w Krakowie widnieje adnotacja, że Karol Wójciak Herodek otrzymał 20 czerwca 1967 roku jednorazowe stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Projekt powstaje w ramach półrocznego stypendium twórczego ufundowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego.

Nieudany krewniak nie tylko spektakl
Projekt obejmuje nie tylko powstanie spektaklu. Jest ono celem, a dochodzeniem do celu - praca poznawcza inscenizatorki. Szukanie źródeł pisanych, rozmowy z ludźmi, docieranie do rzeźb w kolekcjach muzealnych i kolekcjach prywatnych. Nawiązywanie współpracy z instytucjami i osobami prywatnymi. Poznawanie i przyciąganie ludzi związanych pasją lub zawodowo z Herodkiem i jego twórczością, a także tych, którzy dopiero na tę twórczość mogą się otworzyć. Poprzez swój i ich emocjonalny poziom zaangażowania poszerza się krąg współtwórców projektu.

Nieudany krewniak mobilność, zwijalność
W założeniu ten spektakl to zdarzenie enwiromentalne, o silnej, innowacyjnej plastyce kostiumów i form, nawiązujących do życia i twórczości Karola Wójciaka Herodka. Mobilność ma umożliwiać prezentację spektaklu w różnych przestrzeniach zastanych, a brak podziału na scenę i widownię ma na celu intenyfikację wrażenia odbiorców.

Nieudany krewniak pamięć jest dzisiaj
Spektakl to suma nowoczesnych środków przekazu i elementów folkloru Orawy oraz umowności i bycia wprost.

(-)
Materiały Teatru
15 czerwca 2012

Książka tygodnia

Jak przejąć kontrolę nad światem nie wychodząc z domu
Wydawnictwo Literackie
Dorota Masłowska

Trailer tygodnia