Zgłoś swój ulubiony spektakl

III edycja Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego

Każdy miłośnik teatru ma szansę zgłosić swój ulubiony spektakl, którego premiera miała miejsce w Krakowie w 2013 roku do Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego.

Nagroda, począwszy od roku 2012, przyznawana jest za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym indywidualnym artystom teatru (m.in. aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom). W uzasadnionych przypadkach może stanowić nagrodę zespołową za wspólne osiągnięcie kilku artystów.

Wnioski o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w roku 2013, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków, należy składać w terminie do 20 lutego 2014 roku, stanowisko nr 5 w Kancelarii Magistratu, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 lub przesłać drogą pocztową na adres:

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Miasta Krakowa

Plac Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków

z dopiskiem na kopercie "Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego".

W przypadku przesyłki pocztowej o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Nagroda została ustanowiona z inicjatywy Gminy Miejskiej Kraków. W celu wzmocnienia wizerunku miasta Krakowa jako silnego ośrodka teatralnego oraz wspierania rozwoju sztuki teatru w jej różnych formach i odmianach, w myśl zapisów Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie na lata 2010-2014, przyjętej uchwałą Nr CXIV/1524/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010 r. (Cel strategiczny III: Kraków miasto kreatywne, cel operacyjny III.1.) Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr XXIV/302/11 z 14 września 2011 r. ustanowiła Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego.

Nagroda jest nagrodą pieniężną w wysokości 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych), dzieloną w przypadku nagrody zespołowej.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nie posiadające osobowości prawnej (w szczególności dyrektorzy teatrów, komisja Rady Miasta Krakowa właściwa ds. kultury, stowarzyszenia twórcze i inne organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury i sztuki, instytucje kultury oraz redakcje prasy, radia i telewizji).

Laureaci

Laureatem I edycji Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego został Radosław Krzyżowski, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, aktor Teatru im. Juliusza Słowackiego, aktor Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej (1998-2003), od lat współpracujący z Krakowskim Teatrem Scena Stu, laureat wielu nagród, m. in. Stypendium Twórczego Miasta Krakowa (2001), znany miłośnikom teatru z wielu znakomitych ról. Kapituła Nagrody Teatralnej doceniła kreację aktorską Radosława Krzyżowskiego w roli Klaudiusza w spektaklu "Hamlet" według Williama Szekspira, w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, na deskach Krakowskiego Teatru Scena STU, a także inne kreacje stworzone na scenach krakowskich w 2011 roku (rola Gunkela w "Udręce życia" według Hanocha Levina, w reżyserii Iwony Kempy na scenie Miniatura w Teatrze im. J. Słowackiego) oraz całokształt dotychczasowego dorobku twórczego.

Laureatem II edycji Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego został dziewięcioosobowy zespół aktorek i twórców spektaklu "Za chwilę. Cztery sposoby na życie i jeden na śmierć" Petera Asmussena w reż. Iwony Kempy, zrealizowanego w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, w składzie: Bożena Adamek, Dominika Bednarczyk, Dorocie Godzic, Marta Konarska, Anna Tomaszewska (aktorki) oraz Iwona Kempa (adaptacja, reżyseria i scenografia), Anna Sekuła (scenografia i kostiumy), Bartosz Chajdecki (muzyka i opracowanie muzyczne), Dawid Rudnicki (opracowanie muzyczne, muzyka na żywo).

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz wniosku (procedura KD-09) jest dostępny na stronie BIP http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=KD-9

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Kapitułę Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego, powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. W składzie Kapituły m. in. Anna Róża Burzyńska, Barbara Szałapak, Dariusz Kosiński, Wiktor Herzig, Tadeusz Nyczek, Emil Orzechowski i Jacek Popiel.

Wręczenie Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego odbędzie się podczas tegorocznej Nocy Teatrów, która odbędzie się z 14/15 czerwca 2014 roku.

(-)
Materiał organizatora
3 stycznia 2014

Książka tygodnia

Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
red. Małgorzata Leyko

Trailer tygodnia

WIELKIE GORĄCE SZYBKIE...
Zapowiedź reżysera.
W jaki sposób powstał wszechświat i c...