Zgłoszenia do końca stycznia

6. Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza

Do końca stycznia 2021 roku można przesyłać zgłoszenia do kolejnej, już VI edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

W tej edycji, oprócz przyznania nagrody finansowej w wysokości 40 tys. złotych, kapituła wskaże też osobę, która w ramach rezydencji literackiej spędzi miesiąc w miejscowości Vence na południu Francji.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza przyznawana jest za debiut, rozumiany w nieco szerszym kontekście: jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim.

Opublikowane w 2020 roku książki mogą zgłaszać do konkursu wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie Kapituły.

Zgłoszenia, wraz z dziewięcioma egzemplarzami książki, należy przesyłać do 31.01.2021 na adres:

Muzeum Witolda Gombrowicza, Wsola, ul. W. Gombrowicza 1, 26-660 Jedlińsk, z dopiskiem „Nagroda"

W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje:

- imię i nazwisko autora, a jeśli książka napisana jest pod pseudonimem – również prawdziwe imię i nazwisko,
– tytuł książki,
- nazwa, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu i adres email) osoby lub instytucji zgłaszającej.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze pięcioro nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2021. Laureata (lub laureatów) nagrody poznamy we wrześniu 2021 r.

Główna nagroda to 40 tys. złotych. Od dwóch edycji również nominowani do Nagrody Gombrowicza otrzymują nagrodę finansową, po 2 tys. złotych.

Dodatkowym wyróżnieniem, które przyznane zostanie po raz pierwszy w tej edycji jest rezydencja literacka – wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz.

Przyznanie rezydencji możliwe jest dzięki współpracy z firmą Zakłady Automatyki KOMBUD S.A., która została drugim, obok Jarosława Krzyżanowskiego, mecenasem nagrody. Partnerem Głównym nagrody pozostaje, tak jak w ubiegłym roku, Unidevelopment S.A.

Honorowy Patronat nad nagrodą sprawuje Rita Gombrowicz.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza ustanowiona została przez samorząd Radomia w 2015 roku. Rok później została wręczona po raz pierwszy. W skład kapituły nagrody wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski (przewodniczący), Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska. Sekretarzem kapituły jest Tomasz Tyczyński.

W pięciu dotychczasowych edycjach do nagrody zgłoszono ponad 400 książek. W pierwszej edycji kapituła podzieliła nagrodę pomiędzy dwoje laureatów. Zostali nimi: Weronika Murek oraz Maciej Hen. W kolejnych edycjach nagradzani byli:

- Anna Cieplak
- Marcin Wicha
- Olga Hund
- Barbara Sadurska.

Gala wręczenia nagrody odbywa się w Radomiu podczas festiwalu "Opętani Literaturą".

Do tej pory w ramach festiwalu odbyło się 50 różnego rodzaju wydarzeń, głównie spotkań literackich, ale także koncertów i przedstawień teatralnych.

Więcej informacji i regulamin nagrody znaleźć można na stronie www.nagrodagombrowicza.pl.

(-)
Materiał organizatora
7 stycznia 2021

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...