Zgłoszenia na konferencję "Wyspiański niekanoniczny"

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

7 i 8 grudnia w Instytucie Teatralnym odbędzie się konferencja "Wyspiański niekanoniczny" organizowana w ramach cyklu "Nikt mnie nie zna". Zgłoszenia abstraktów przyjmowane są do 30 października.

Zapraszamy do udziału w otwierającej kolejną odsłonę projektu "Nikt mnie nie zna" konferencji "Wyspiański niekanoniczny".

Jej celem jest z jednej strony podjęcie refleksji nad istniejącym kanonem tekstów Wyspiańskiego i dokonaniami teatru polskiego w zakresie scenicznej realizacji jego dramatów, a z drugiej wskazanie nierozpoznanych i niezrealizowanych możliwości interpretacyjnych i inscenizacyjnych twórczości Wyspiańskiego. Szczególnie interesować nas będą propozycje odnoszące się do tekstów, które obecne są marginalnie w dotychczasowej praktyce polskiego teatru, a także w refleksji naukowej, takich jak "Meleager", "Protesilas i Laodamia", "Legenda", "Legion", "Lelewel", "Achilleis", "Daniel" czy "Zygmunt August". Interesować nas będą także dzieła o niejednoznacznym statusie gatunkowym, takie jak "Hamlet" czy "Requiem", oraz niekanoniczne interpretacje dzieł zaliczanych do kanonu twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

Wybrane referaty zostaną włączone do tomu zamykającego projekt. Mamy także nadzieje, że konferencja wyłoni grono badaczy zainteresowanych uczestnictwem w kolejnych etapach projektu.

Udział w konferencji nie wymaga wniesienia opłaty. Zgłoszenia tematów wraz z krótkimi streszczeniami prosimy przesyłać na adres aadamiecka@instytut-teatralny.pl do 30 października 2015.

Konferencja "Wyspiański niekanoniczny" organizowana jest w ramach kolejnej edycji programu "Nikt mnie nie zna", którego celem jest ożywienie naukowego i twórczego zainteresowania zapomnianą lub słabo obecną w praktyce interpretacyjnej i scenicznej dramaturgią polską. Edycja realizowana w latach 2015-2017 poświęcona będzie dramaturgii Stanisława Wyspiańskiego. Zasadą projektu jest inicjowanie dialogu oraz integrowanie pracy badawczej i poszukiwań artystycznych. Efektem będzie cykl czytań scenicznych przygotowanych przez ważnych reżyserów młodego i średniego pokolenia, a także tom zbiorowy, zawierający teksty przygotowane na otwierającą projekt konferencję oraz powstałe w czasie pracy nad czytaniami: interpretacje dramatów, zapisy rozmów, komentarze reżyserskie i dramaturgiczne czy sceniczne opracowania tekstów dramatycznych Wyspiańskiego.

Mamy poczucie, że właśnie w przypadku dramaturgii Wyspiańskiego, tak silnie splecionej z praktyką sceniczną autora, uruchamianie dialogu między filologiczną i teatrologiczną refleksją a twórczością sceniczną może przynieść interesujące rezultaty.

(-)
Materiał organizatora
23 września 2015

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia