Zmarła prof. Ewa Guderian-Czaplińska

Dyrektor Instytutu Teatru i Sztuki Mediów UAM w Poznaniu.

W czwartek, 2. stycznia wieczorem zmarła prof. Ewa Guderian-Czaplińska. Informacja o śmierci szefowej teatrologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu pojawiła się na stronach Instytutu Teatru i Sztuki Mediów UAM.

Ukończyła filologię polską i rozpoczęła pracę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w ówczesnym Zakładzie Teorii Literatury kierowanym przez profesora Jerzego Ziomka.

Pracę magisterską poświęciła współczesnej komedii polskiej, w doktoracie pisanym pod kierunkiem prof. Dobrochny Ratajczakowej zajęła się dramaturgią polskiej awangardy międzywojennej (Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jalu Kurek, Adam Ważyk), rozprawa habilitacyjna dotyczyła zaś dziejów poznańskiego teatru i życia teatralnego w dwudziestoleciu 1918-1939. Zajmowała się w pracy badawczej i dydaktyce historią teatru i dramatu antycznego i współczesnego, szczególnie zaś ich dzisiejszymi filiacjami, a także teatrem dwudziestolecia międzywojennego oraz krytyką teatralną w jej odsłonach historycznej i praktycznej.

Była członkinią Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Prywatnie od 1984 r. była żoną prof. Przemysława Czaplińskiego, krytyka literackiego, profesora literatury współczesnej.

(-)
Materiał nadesłany
4 stycznia 2020

Książka tygodnia

Nice, cosie i duchy. Eseje o sztuce
Pewne Wydawnictwo
Michał Krawczyk

Trailer tygodnia

"Powrót" - reż. Michał...
Michał Zdunik
Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny ...