Żołnierze i kobiety

"Na kwaterze" - reż. Robert Bondara - Opera na Zamku w Szczecinie

Spektakl baletowy wykorzystujący muzykę Stanisława Moniuszki do baletu "Na kwaterze" jest przykładem tanecznego nieporozumienia.

Choreograf chciał opowiedzieć historię młodego człowieka, którego kusi współczesna armia, ale który - gdy zetknął się najpierw z wojskową falą, a później z okrucieństwem wojny -zmaga się z stresem pourazowym. Rzecz w tym, że muzyka jest lekka, skoczna, a temat trudny. Tancerze odgrywają np. sceny molestowania dziewcząt, czasem brutalnej przemocy, a z kanału orkiestrowego płyną melodie sugerujące musztrę albo defiladę.

Jedyny związek z ukazywanymi wydarzeniami dźwięki mają wtedy, gdy na kilka minut cichnie Moniuszko, a z głośników słyszymy wybuchy i karabinowe salwy. Spektakl Opery na Zamku w Szczecinie przygotowany na rocznicę urodzin Moniuszki można obejrzeć w internecie.

Stanisław Moniuszko, "Na kwaterze", inscenizacja i choreografia Robert Bondara, kierownictwo muzyczne Jerzy Wołosiuk, dostępny na kanale YouTube.

Franciszek Jacik
Przegląd
27 maja 2020
Portrety
Robert Bondara

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...