Zostań aktorem musicalowym

nabór do jedynej w Polsce publicznej szkoły musicalowej

Studium Wokalno-Aktorskie im. Danuty Baduszkowej działające przy Teatrze Muzycznym w Gdyni otwiera swoje podwoje dla nowych kandydatów! Już 27 i 28 czerwca odbędą się egzaminy do tej jedynej w Polsce publicznej szkoły kształcącej aktorów scen musicalowych

Adepci Studium już od drugiego roku czteroletniej nauki występują na najstarszej i największej scenie musicalowej w Polsce – na deskach gdyńskiego Teatru Muzycznego! Absolwenci Studium to dziś aktorzy nie tylko we wszystkich teatrach muzycznych i wielu dramatycznych w Polsce, ale również artyści odnoszący sukcesy za granicą.

 Program Studium zapewnia wszechstronne kształcenie przyszłego śpiewającego i tańczącego aktora i obejmuje przedmioty muzyczne (śpiew solowy, zespół wokalny, kształcenie słuchu, śpiew jazzowy, podstawy gry na fortepianie), aktorskie (zajęcia z techniki mówienia wierszem i prozą, podstawowe zadania aktorskie, sceny klasyczne, sceny współczesne, piosenkę aktorską oraz technikę i estetykę wymowy – dykcja), ruchowe (taniec klasyczny i historyczny, taniec współczesny, taniec charakterystyczny, step) i teoretyczne (historia teatru, muzyki, sztuki, antropologia kultury i język angielski)

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM I ETAPY EGZAMINÓW:

 Kandydat zobowiązany jest złożyć w sekretariacie Studium w białej nieopisanej teczce następujące dokumenty:
- podanie
- życiorys
- poświadczoną kopię świadectwa dojrzałości
- 4 zdjęcia
- 3 zaświadczenia lekarskie wydane przez:
       - lekarza o ogólnym stanie zdrowia,
       - chirurga lub ortopedę o stanie kręgosłupa i stóp,
       - laryngologa lub foniatrę o prawidłowej budowie gardła i strun głosowych.

Egzamin  wstępny do Państwowego Policealnego Studium Wokalno - Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej  odbywa się w III etapach. Po każdym etapie ogłoszona zostaje lista zakwalifikowanych kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu.

Po III etapie zostaje ogłoszona lista osób przyjętych do szkoły. Podczas trwania  egzaminów kandydaci  w każdym etapie  są oceniani  w skali  1 – 10.

 I ETAP

Egzamin ruchowo-taneczny polega na:
- ocenie sylwetki (proporcjonalna i prawidłowa budowa ciała)
- sprawdzeniu gibkości i rozciągnięcia oraz koordynacji ruchowej
- badaniu poczucia rytmu
- badaniu wyobraźni ruchowo przestrzennej (etiuda ruchowo-rytmiczna, improwizacja)
- badaniu pamięci ruchowej (powtórzenie zadanego krótkiego układu choreograficznego)
- sprawdzeniu pamięci ruchowo-rytmicznej (powtórzeniu kilkutaktowej sekwencji ruchowo-rytmicznej)

Nie ma potrzeby przygotowywania własnego układu choreograficznego.
Na egzamin ruchowy należy zgłosić się w kostiumie ćwiczebnym (przylegającym do ciała) i boso.
Przed wejściem na salę należy rozgrzać się we własnym zakresie.

Kształcenie słuchu
Badanie predyspozycji słuchowych i wokalnych:
- słuch wysokościowy: powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach
- pamięć  muzyczna: powtarzanie głosem krótkiej melodii tonalnej (motyw dwutaktowy) zagranej jeden raz, lub zagrany dwukrotnie jeżeli motyw jest bardziej skomplikowany
- słuch harmoniczny: odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały),oraz trzy, cztero - dźwięków (akordy)
- poczucie rytmu: odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywy melodyczno - rytmicznego

Ponadto podczas trwania egzaminu z kształcenia słuchu kandydat  wykona jeden utwór przygotowany na  egzamin wokalny.

II ETAP

Egzamin praktyczny ze śpiewu:

Kandydat zobowiązany jest przygotować 2 utwory wokalne (na pamięć), z akompaniamentem prezentujące warunki i możliwości wokalne kandydata zróżnicowane w treści i nastroju.
Nuty dla akompaniatora należy przysłać razem z dokumentami !
Może być podkład muzyczny na płycie CD ( przynosimy ze sobą )
Można akompaniować  sobie samemu lub przyjechać  z własnym akompaniatorem.

Podczas  praktycznego egzaminu ze śpiewu oceniana jest :
intonacja, barwa głosu, artykulacja, wyraz muzyczny, interpretacja utworów

 Dykcja
W zakresie wymowy od kandydatów oczekuje się:
- prawidłowej budowy aparatu artykulacyjnego (dobry zgryz, zdrowe uzębienie)
- podstawowych wiadomości z zakresu fonetyki polskiej
- poprawności językowej w spontanicznych wypowiedziach
- sprawności artykulacyjnej (wyraziste wymawianie)
- zdrowego, brzmiącego i nośnego głosu

III ETAP

Egzamin praktyczny aktorski:

Kandydat zobowiązany jest przygotować wiersz oraz fragment prozy z pamięci.

Podczas  praktycznego egzaminu aktorskiego oceniana jest interpretacja tekstów,zadane działania na przygotowanych przez kandydata tekstach, zadane etiudy aktorskie.

Podczas egzaminu aktorskiego przeprowadzona jest rozmowa, która ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy o teatrze, literaturze, życiu kulturalnym w kraju oraz zainteresowaniach kandydata.

Jacek Wester - Zanim zakwitną kasztany czyli u progu życiowych decyzji

Wiosna już zawładnęła światem. Czas to piękny i radosny. Dla wielu młodych ludzi nadchodzi jednak okres dylematów i trudnych wyborów, których powinni dokonać zanim przekroczą odświętnie udekorowane aule, żeby zdać maturalne egzaminy. Wybór dalszej drogi to sprawa trudna, bo często determinuje resztę dorosłego życia. Czy wybrać stabilne życie bankowca, czy może nieco zwariowany, ale za to barwny i ciekawy żywot aktora musicalowego? Zapytaj swego serca. Jeśli kochasz śpiew, taniec i teatr musisz spróbować. Inaczej przez resztę życia będziesz żałować, że nie dałeś sobie szansy.

Jest takie miejsce, gdzie spełniają się marzenia. Niedaleko plaży w Gdyni stoi teatr, który od lat jest niekwestionowanym liderem w sztuce musicalu. Wspaniała profesjonalna orkiestra, duży, młody zespół aktorski i monumentalny, nowoczesny budynek, który właśnie rozbudowując się zmienia swoje oblicze. To miejsce, w którym i Twój talent może rozkwitnąć. Jest tu bowiem wyjątkowa w skali kraju szkoła przygotowująca do zawodu aktora musicalowego.

Państwowe Policealne Studium Wokalno Aktorskie im. D. Baduszkowej istnieje już 45 lat. Zgodnie z założeniami jego założycielki i patronki jest integralną częścią teatralnego organizmu, w którym realizuje się program kształcenia aktorów zgodnie z schillerowską zasadą „bycia w teatrze”. W czteroletnim cyklu kształcenia słuchacze studium oprócz intensywnych zajęć szkolnych, realizują zadania stawiane im przez reżyserów profesjonalnej sceny. Stają się zatem częścią teatralnego zespołu, mogąc podglądać pracę swoich starszych kolegów i mistrzów, którzy są także ich nauczycielami. Szkoła kształci słuchaczy w cyklu czteroletnim i po egzaminie dyplomowym ( spektakl, koncert) nadaje absolwentom tytuł aktora scen muzycznych. Codzienne zajęcia, to przedmioty zawodowe i teoretyczne rozwijające umiejętności i dające niezbędną wiedzę. Blok przedmiotów muzycznych to śpiew solowy, zespół wokalny, kształcenie słuchu, śpiew jazzowy a także podstawy gry na fortepianie. W bloku przedmiotów aktorskich mamy zajęcia z techniki mówienia wierszem i prozą, podstawowe zadania aktorskie, sceny klasyczne, sceny współczesne, piosenkę aktorską oraz technikę i estetykę wymowy (dykcja). Silną stroną naszych studentów są przedmioty ruchowe, do których należą taniec klasyczny i historyczny, taniec współczesny, taniec charakterystyczny i step. Całość uzupełniają przedmioty teoretyczne: historia teatru, muzyki, sztuki, antropologia kultury i język angielski.

Nasi studenci stanowią zgraną i mocno związaną swoimi pasjami grupę około 50 osób. Kadrę stanowi niewiele mniejsza grupa najlepszych artystów i pedagogów. Taki układ pozwala na pracę zindywidualizowaną, nastawioną na poszczególnych studentów i ich osobisty rozwój. Cykl kształcenia na każdym roku podzielony jest na sesję zimową i letnią. W trakcie sesji studenci przedstawiają efekty swojej pracy na otwartych pokazach. Oprócz tego w 2010 roku z inicjatywy studentów przy współpracy Centrum Kultury w Gdyni powstała Scena Studencka, na której prezentowane są spektakle studentów naszej szkoły.

Jak do nas dołączyć? Na pierwszy rok przyjmowanych jest ok. 15-20 osób wyłonionych w wyniku wielostopniowego egzaminu praktycznego oraz krótkiej rozmowy z wiedzy o teatrze. Konkretna liczba studentów I roku uzależniona jest od potrzeb teatru oraz posiadanych miejsc wynikających z liczby absolwentów i osób, które z różnych przyczyn odchodzą. Egzamin trwa dwa dni. W pierwszy dzień komisja ocenia ogólne predyspozycje ruchowo-rytmiczne (niezbędny jest strój ćwiczebny), aparycję i budowę sylwetki, walory głosowe i sprawność wymawianiową. Egzamin ten odbywa się na jedynej w Polsce sali baletowej z widokiem na Zatokę Gdańską. Osoby z najwyższą punktacją zostają zakwalifikowane do egzaminu wokalnego, na którym prezentują dwa utwory z akompaniamentem fortepianu, podkładu muzycznego z nośnika elektronicznego lub á capella. Szkoła zapewnia akompaniatorów i możliwość odbycia próby (niezbędne nuty!). Po zliczeniu punktacji z obu egzaminów osoby z najwyższą notą zostają zaproszone na egzamin sprawdzający predyspozycje aktorskie, który odbywa się w następnym dniu. Komisja składająca się z aktorów-pedagogów wysłuchuje interpretacji przygotowanego przez kandydatów fragmentu prozy i jednego wiersza. Kandydat otrzymuje zadanie polegające na wykonaniu etiudy pantomimicznej lub etiudy na prezentowanym tekście. Na koniec, po krótkiej rozmowie dotyczącej życia teatralnego (związanej często z miejscem pochodzenia kandydata, lub zainspirowanej przygotowanymi przez niego tekstami), komisja dokonuje ostatecznej oceny kandydatów oraz sporządzenia listy przyjętych na I rok. Ogłoszenie tej listy ma charakter uroczysty i jest nie małym przeżyciem zarówno dla zdających jak i kibicujących im studentom lat wyższych oraz komisji egzaminacyjnej. Są zatem wybuchy niepohamowanej radości jak i łzy porażki.

Kiedy emocje nieco opadną odbywają się pierwsze spotkania i rozmowy z przyszłymi pedagogami, którzy udzielają informacji o niezbędnych w szkole sprzętach, pomocach i książkach. Dają też pierwsze wskazówki jak pracować nad sobą w trakcie wakacyjnych przygotowań do rozpoczęcia nauki w tej wyjątkowej szkole. Startujemy we wrześniu.

W tym roku egzaminy odbywać się będą 27 i 28 czerwca. Jeśli czujesz, że teatr jest miejscem, w którym mógłbyś spędzać całe dnie, jeśli kochasz śpiew a taniec jest ulubioną formą Twojej aktywności, jeśli podziwiasz aktorów i sam chciałbyś być takim jak oni – spróbuj swoich sił. Może się uda... Może dołączysz do nas... Może to właśnie na Ciebie czekamy...

Małgorzata Kurnatowska
Materiały Organizatorów
18 czerwca 2011

Książka tygodnia

Cztery Dramaty
Wydawnictwo Ossolineum
Cyprian Norwid

Trailer tygodnia