Zwyciężył Andrzej Jagodziński

Konkurs "Przekład pod pretekstem" - Zarząd Sekcji Autorów Dzieł Dramatycznych

Rozstrzygnięto zamknięty konkurs "Przekład pod pretekstem" rozpisany przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z inicjatywy Zarządu Sekcji Autorów Dzieł Dramatycznych.

Jego uczestnicy mieli za zadanie przełożyć (z dowolnego języka) sztukę teatralną współczesnego zagranicznego pisarza. W konkursie mogły wziąć udział tylko utwory oryginalne i nieznane dotąd polskiej publiczności, a autorzy przekładów musieli przedstawić krótką eksplikację wyjaśniającą wybór danego tekstu.

Na konkurs nadesłano 15 przekładów. 21 listopada jury (w składzie Małgorzata Semil – przewodnicząca, Agnieszka Lubomira Piotrowska i Barbara Grzegorzewska) postanowiło o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:

I Nagroda Andrzej Jagodziński za przekład z czeskiego sztuki Monstrum Tomáša Dianiški,

II Nagroda Hanna Karpińska za przekład z francuskiego sztuki Pan Lazhar Evelyne de la Chenelière,

III Nagroda Ewa T. Szyler za przekład z greckiego sztuki Martwy punkt Yannisa Mavritsakisa.

Ponadto jury postanowiło przyznać cztery wyróżnienia:

- Jolanci Kozak za przekład z angielskiego sztuki Nieswojo JC Niali,

- Janowi Stachowskiemu za przekład z czeskiego sztuki Dziś i pojutrze Patrika Ouředníka,

- Januszowi Andermanowi za przekład z czeskiego sztuki Labirynt Ladislava Smočka,

- Ryszardowi Turczynowi za przekład z niemieckiego sztuki Sobór miłości Oskara Panizzy.

Małgorzata Semil, przewodnicząca Zarządu Sekcji Autorów Dzieł Dramatycznych, stwierdziła, że „nadesłane teksty prezentowały bardzo wyrównany poziom i świadczyły o ciekawych, rozległych poszukiwaniach tłumaczy. Uwagę jury zwrócił fakt, że przekładano zarówno sztuki naszych najbliższych sąsiadów, jak i autorów wywodzących się z Kanady czy Afryki, a także, że sięgano i po teksty najnowsze, i te niedostrzegane dotąd przez polskie sceny".

(-)
ZAiKS
23 listopada 2020

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia

Napój miłosny
Jitka Stokalska
Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza ...