130-lecie urodzin Leona Schillera

14 marca o godz. 14.00 w Pasażu Arnolda Szyfmana koło Teatru Polskiego odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów przed pomnikiem Leona Schillera.

Uczczenie 130-lecia urodzin Leona Schillera jest inicjatywą Grupy Antrakt - osób związanych w latach 60. i 70. minionego stulecia ze studenckim ruchem kulturalnym.

Inicjatywę wsparli:

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana

Leon Schiller współpracował z Teatrem Polskim w latach 1917-1920, 1926-1929 oraz 1949-1950. Jego kolejne prace reżyserskie i twórcza obecność wpisywały się w Szyfmanowski "program dla Teatru Polskiego" - obudzenie ambicji twórców i widzów, ożywienie repertuaru i odnowienie zainteresowania wielkim dramatem klasycznym, nieustanna praca na niwie języka polskiego.

Związek Artystów Scen Polskich

Był w tych latach 1950-54 Prezesem organizacji, która musiała stać się Stowarzyszeniem Polskich Artystów Teatru i Filmu. Nie mógł odzyskać imienia, ale walczył o jej godność i prawdę: "jesteśmy przeciwnikami tworzenia teatru poza naszymi plecami... jesteśmy przeciwnikami dyktanda odgórnego".

Towarzystwo Kultury Teatralnej

W 20-leciu międzywojennym stowarzyszenie działało jako Związek Teatrów Ludowych. Schiller był najbliższym współpracownikiem kierującego Związkiem Jędrzeja Cierniaka, którego program teatru ludowego w Polsce zrodził się z inspiracji dziełem wielkiego twórcy. Tegoroczną edycję Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych dedykuje TKT pamięci Leona Schillera.(-) (-)
Materiał nadesłany
14 marca 2017
Portrety
Leon Schiller